Alkoholpolitik

Alkoholpolitisk konferens under falsk flagg

Vin- och spritleverantörer anordnar konferens om smuggling i Nordiska rådets namn. Anders Ygeman är en av de inbjudna talarna. IOGT-NTO protesterar och menar att konferensen seglar under falsk flagg.

På torsdag anordnas en konferens i Stockholm om olovlig införsel av alkohol. Avsändare av inbjudan är Nordiska rådet, men initiativtagare och verkliga arrangörer är Sprit- och vinleverantörsföreningar från Sverige, Danmark, Norge och Finland. På danska Vin & Spiritus Organisationen i Danmarks, VSOD, webbplats kan man läsa:

”Den första nordiska alkoholkonferensen, Nordic Alcohol Summit, hålls i Stockholm den 17 november 2016. VSOD har varit en drivande kraft i förberedelserna i nära samarbete med Nordiska rådet och våra systerorganisationer i Norge, Sverige och Finland. Temat i år är problemet med oregistrerad alkohol, smuggling och olovlig handel. VSOD har inbjudit Preben Buchholtz Hansen, underdirektör i SKAT (danska skatteverket), att tala på konferensen. VSOD medverkar med ordförande Michael Holm och vice ordförande Nicolai Larsen.

Från Sverige medverkar bland andra inrikesminister Anders Ygeman, riksdagsledamoten Kent Härstedt, tidigare rikspolischefen Björn Eriksson, och Skatteverkets nationella samordnare mot grov ekonomisk brottslighet Pia Bergman.

Att det inte framgår tydligt vem som ligger bakom konferensen och att inga alkoholforskare eller andra experter på folkhälsoområdet inbjudits upprör IOGT-NTO.

– Konferensen anordnas under falsk flagg, gömd bakom Nordiska rådet. De som medverkar från scenen kommer med all sannolikhet att framföra ett ensidigt budskap som kommer att landa i att lösningen är att sänka skatten, säger Johnny Mostacero, ordförande i IOGT-NTO.

På sin webbplats skriver IOGT-NTO:

” Vi är mycket skeptiska till hur Nordiska rådet förhåller sig till alkoholindustrin. Det är allvarligt och missvisande att det i den aktuella inbjudan framstår som att Nordiska rådet är arrangör. I Utvalgsforslaget om Nordisk alkohol og tobakkspolitikk i et folkehelseperspektiv som Nordiska rådet tagit fram är man kritisk emot och till och med verkar avråda från samarbete med alkohol- och tobaksindustrin även när det inte handlar om alkohol eller tobak och politiken på dessa områden. Gäller inte detta även ett samarbete i form av ett seminarie?”

– Om de verkligen ville ha en seriös genomlysning av problemet borde de ha bjudit in företrädare för till exempel CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning), som kunde presentera omfattningen av olaglig införsel av alkohol, säger Johnny Mostacero.

Nordiska rådets generalsekreterare Britt Bohlin ska öppningstala på konferensen. Accent har inte lyckats nå henne för en kommentar, men i ett mejl till IOGT-NTO:s politiska sekreterare Simon Holmesson skriver hon att Nordiska rådet i flera år arbetat för att minska den olagliga alkohol- och drogverksamheten:

”Vi har inga förslag som syftar till att förändra alkoholpolitiken i liberal riktning och vill med vår medverkan ge stöd till myndigheter som vill arbeta mer gränsöverskridande i syfte att vara mer effektiva.” skriver hon i mejlet.

Till Aftonbladet säger Johan Lindblad, ansvarig för gränsfrågor hos Britt Bohlin, att initiativet till seminariet kom från en pr-byrå, och att syftet ”aldrig har varit att diskutera alkohol ur ett folkhälsoperspektiv. I stället har fokus legat på smuggling, gränsfrågor och näringslivsaspekter.”

Den PR-byrå han syftar på är NavPR. Grundare av den är Sebastian Navab, som tidigare arbetat åt statsminister Göran Persson.

Nordiska rådets representanter framhåller att det inte är de som bjudit in talare och gäster, men åtminstone Anders Ygeman verkar ändå ha uppfattat att så är fallet:

”Anders Ygeman är inbjuden av Nordiska rådet. Han kommer att tala om regeringens åtgärder för att minska den illegala införseln av alkohol. Nordiska rådet får själva kommentera hur det har resonerat vid valet av övriga deltagare.” Så svarar Anders Ygemans pressekreterare på Accents frågor om varför Anders Ygeman tackat ja till att medverka, och om han inte saknat alkoholforskare, eller experter på folkhälsoperspektivet, på konferensen.

Mer från Accent