Politik

Alkoholnorm – modeord eller viktigt begrepp för nykterhetsrörelsen?

Alkoholnormen talas det allt som oftast om i IOGT-NTO-sammanhang. För tjugo år sedan var det alkoholkultur som diskuterades. Är det någon skillnad, eller är det bara orden som växlar?

Flera läsare har hört av sig efter Accents artikel om alkoholnormen i nr 6. Några hyllar att frågan lyfts och andra är frågande, och även kritiska, till begreppet. En medlem tycker att norm är ett modebegrepp som innebär ett individualistiskt perspektiv, medan tradition inkluderar ett samhällskritiskt perspektiv – som insändarskribenten föredrar att ta avstamp i.

– Nu har ju kongressen bestämt att vi ska fokusera på alkoholnormen, men personligen tycker jag att vi också behöver diskutera alkoholkultur och alkoholtradition, säger Linda Engström, kommunikations- och påverkanschef på IOGT-NTO.

Hon håller med om att alkoholnorm är ett modeord, men tycker att det har en viktig funktion att fylla.

– Nu har man börjat tala om normer i olika sammanhang. Genom att rida på vågen har vi lättare att få folk att förstå vad vi menar. Och det är med andra vi ska diskutera normen. Inom rörelsen finns ingen alkoholnorm, säger hon.

Vilken är då skillnaden mellan alkoholkultur och alkoholnorm?

– Alkoholnormen handlar om en förväntan om att man ska dricka alkohol. Alkoholkultur handlar mer om hur man dricker och vad man accepterar i samband med det, till exempel att man förväntar sig våld, eller att man får konstiga domslut där förövare får lindrigare straff för att de varit berusade, säger Linda Engström.

Linda Engström. Foto: Malin Huusman
Linda Engström. Foto: Malin Huusman

Är det också skillnad på alkoholkultur och alkoholtradition?

– De ligger närmare varandra än alkoholnorm. För mig är tradition mer statiskt, medan kultur är något vi bygger och skapar hela tiden, säger hon.

För mer diskussion om alkoholnormen så kan du också lyssna på avsnitt 2 av Accentpodden där vi pratar med Josefine Larsson från IOGT-NTO:s förbundsstyrelse om begreppet alkoholnorm.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer