Vietnam

Alkoholkonsumtionen ökar kraftigt i Vietnam

Konsumtionen av alkohol i Vietnam har ökat kraftigt under det senaste decenniet. Det rapporterar avdelningen för förebyggande medicin på Vietnams hälsoministerium.

Vietnam har blivit det land i Sydostasien där det dricks mest öl. Enligt Hälsoministeriet dricker 44,2 procent av männen alkohol på skadliga nivåer och 45 procent uppger att de brukar köra bil efter att de druckit. På kort tid har konsumtionen ökat kraftigt. Det uppger Vietnamnet.vn. Genomsnittskonsumtionen har i det närmaste dubblerats från 2011 till 2015, från 3,8 till 6,6 liter ren alkohol per år.

De nya siffrorna redovisades vid ett seminarium om förslaget till ny alkoholpolitik. Arrangörer var en allians av organisationer som arbetar mot icke-smittsamma sjukdomar i Vietnam och stöttades av IOGT-NTO.

– Vår samarbetspartner, Health bridge Vietnam var med och arrangerade seminariet, säger Pierre Andersson, programsekreterare på IOGT-NTO:s internationella avdelning, som var på plats.

Andelen män mellan 24 och 64 som är alkoholkonsumenter har ökat från 69,6 till 80,3 procent mellan 2011 och 2015. Under samma period har kvinnornas konsumtion ökat från 5,56 till 11,2 procent. Siffror som presenterades under seminariet visade också att alkohol står bakom en stor del av misshandelsfallen i hemmen och att det påverkar ekonomin starkt, inte minst genom andelen som insjuknar i cancer orsakad av alkohol.

– Hälsoministeriet ville själva vara med på konferensen. De ser helt klart behovet av en bättre alkohollagstiftning och har utarbetat ett ganska bra förslag. Den reglerar till exempel att de som jobbar i offentlig sektor inte längre ska kunna dricka alkohol på arbetstid. Men den saknar en del begränsningar av marknadsföringen, inget sägs om reklam för öl, och det finns inget med som reglerar antal försäljningsställen, säger Pierre Andersson.

En av uppgifterna för IOGT-NTO:s samarbetsparter är att försöka få ut frågan bland allmänheten.

– Jag tycker att medvetenheten har ökat. De flesta är medvetna om att män dricker väldigt mycket och att det är ett stort problem. Alkohol är tydligt kopplad till manlighet i Vietnam, fast det är det ju i många andra kulturer också, säger han.

Förhoppningen var att den nya alkohollagen skulle träda i kraft under 2017.

– Men nu ser det ut att dröja till 2018. Av olika skäl går det långsamt. Det är andra ministerier som bromsar, säger Pierre Andersson.

Deltagarna på seminariet uppmanar parlamentet att skynda på och anta lagen från 2017 samt att lägga till en del om beskattning av alkoholen.

Mer från Accent