Politik

Alkoholkommissionen läggs ner – efter sex veckor

I går meddelade Sprit- och vinleverantörsföreningen och Sveriges bryggerier att de lägger ner den alkoholkommission de startade för sex veckor sedan. Oväntat stort externt motstånd uppges vara orsaken.

Enligt alkoholkommissionens hemsida har motståndet lett till att två nyckelpersoner har hoppat av. Det är forskaren Nina-Katri Gustafsson och tidigare finansministern Erik Åsbrink och dessutom kommissionens ordförande, som valt att lämna uppdraget.

Kommissionens uppgift var att beskriva den oreglerade handeln med alkohol, undersöka sambandet mellan alkoholskatt och konsumtion och hur utformningen av skatten påverkar brottslighet och sociala problem. Vidare skulle alkoholkommissionen belysa alkoholnäringens betydelse för jobb och tillväxt, granska om totalkonsumtionsmodellen är tillämplig samt granska olika aktörers inbördes ägande, beroende och roller i den svenska alkoholpolitiken.

IOGT-NTO anser att nedläggningen är ett klokt beslut.

– Vår reaktion när alkoholkommissionen presenterades var att det var lika dumt som om tobaksindustrin tillsatte en kommission som skulle föreslå hur man ska jobba med cancerprevention. Även om inte alkoholindustrin förstod det då, så har i alla fall de personer som nu valt att lämna kommissionen antagligen sett konflikten i uppdraget. All heder åt dem, säger Johnny Mostacero, ordförande för IOGT-NTO.

Mer från Accent