Alkoholreklam

Alkoholindustrins nya målgrupp: äldre

En åldrande befolkning gör att alkoholindustrin mer och mer riktar in sig på konsumenter över 60. Det menar forskaren Sally Casswell från Nya Zeeland

− Jakten på 60-plussare har startat, säger Sally Casswell, professor och forskare i socialvetenskap vid Massey University, vid en konferens i Wellington.

Hon pekar på en interaktiv kampanj som Heineken genomfört där de efterlyser marknadsföringsidéer riktade till konsumenter över 60. Enligt Sally Casswell är det babyboomen på 1940-talet gör att detta är en särskilt intressant grupp för industrin.

Hon säger också att den oreglerade reklammarknaden gör det möjligt för företagen att enkelt skifta målgrupp.

− Utan marknadsföring skulle det vara mycket svårare för dem att förflytta sig till nya områden, säger Sally Casswell.

Det andra området som alkoholindustrin riktar in sig på, enligt Sally Casswell, är utvecklingsländerna, där inkomsterna är låga, men där lagstiftning och regleringar saknas eller inte fungerar särskilt väl.

− Marknadsföringen där gör ett viktigt jobb för att övertyga befolkningen att så fort som möjligt bli sofistikerade alkoholkonsumenter. Industrin vet att det är bråttom. De vet att regeringarna i de här länderna kommer att införa en effektivare alkoholpolitik så småningom, säger hon.

Mer från Accent