Alkoholpolitik

Alkoholindustrin ska föreslå ny alkoholpolitik

Sprit- och vinleverantörsföreningen och Sveriges bryggerier har tillsatt en ”kommission” som ska utreda svensk alkoholpolitik.

Sprit- och vinleverantörsföreningen och Sveriges bryggerier har tillsatt en grupp som ska utreda hur svensk alkoholpolitik ska utvecklas.

– Det är lika dumt som om tobaksindustrin skulle tillsätta en kommission som skulle föreslå hur vi ska arbeta med cancerprevention, säger IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero.

Nu är det inte heller folkhälsan som står i fokus för den nya utredningen, utan hur den kontrollerade försäljningen ska stärkas. För såväl alkoholproducenter som folkhälsovurmare är det ett bekymmer att alkohol förs in skattefritt, vare sig det sker legalt eller illegalt.

De motåtgärder som producenterna brukar föreslå är sänkt alkoholskatt och ökade resurser till tullen. Det sistnämnda kan nog de flesta ställa upp på, men sänkta alkoholskatter är det färre som tycker är en bra idé. Även om incitamentet till smuggling eller privat införsel minskar så blir alkoholen billigare för alla, över hela landet, vilket brukar få människor att dricka mer. Och det brukar kosta mer än det smakar för skattebetalarna.

Om den nya kommissionen kommer fram till något annat återstår att se.

Ordförande för kommissionen är förre finansministern Erik Åsbrink. Övriga representanter är Helena Frisk, tidigare ordförande i arbetarnas socialpolitiska organisation, Verdandi, och riksdagsledamot, Nina-Katri Gustafsson, sociolog och forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms Universitet, Sune Rydén, tidigare Tullverkets nationelle specialist på alkohol, tobak och punktskatter, Eva Östling, var tidigare vd för Visita, branschorganisation och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen och regionchef för Svenskt Näringsliv i Skåne och vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen.

Arbetet ska vara klart om ett halvår.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer