Storbritannien

Alkoholindustrin protesterar mot nya brittiska riktlinjer

Alkoholindustrin går till motattack mot de nya, striktare riktlinjerna som brittiska hälsomyndigheter antagit.

I de nya brittiska riktlinjerna rekommenderas män att inte dricka mer än 14 små glas alkohol i veckan. Det är samma nivå som kvinnor sedan tidigare rekommenderas att hålla sig under. Dessutom säger de nya riktlinjerna att det inte finns några säkra gränsvärden. I stället betonas att all konsumtion medför ökad risk för sjukdom och att ju mindre alkohol man dricker desto mindre är risken.

Enligt Daily Mail har nu chefen för en av de ledande alkoholproducenterna meddelat att industrin kommer att gå i svaromål. Han hävdar att de nya riktlinjerna strider mot årtionden av vetenskap att sätta samma gränsvärden för män som för kvinnor. Dessutom reagerar han mot att Storbritannien ska ha lägre gränser än nästan alla andra länder i världen.

Även Portmangruppen, som finansieras av industrin för att främja ansvarsfull alkoholkonsumtion, ifrågasätter de nya riktlinjerna som de tycker är förvirrande. De ifrågasätter forskningsstödet för nivåerna.

Enligt det brittiska pub-förbundet kommer de nya riktlinjerna i kombination med den nya sockerskatten kommer att öka skattebördan för pubarna.

– Öl står för huvudinkomsterna för pubarna, men läsk är fortfarande en viktig del och ett utmärkt alternativ för den som kör, säger en representant till Daily Mail.

Mer från Accent