Alkoholen underskattad vid trafikolyckor

Av de 247 bilförare som förra året omkom i trafikolyckor hade minst 16 procent en olaglig promillehalt i blodet. Majoriteten var unga män mellan 18 och 24 år.

Det visar en färsk studie (SIKA) om vägtrafikskador 2008. Enligt studien finns anledning att anta att det är än fler dödade som varit alkoholpåverkade, då polisens rapporteringar från olyckorna visat sig ha brister. I endast 25 av de 247 fallen har polisen rapporterat misstanke om för hög promillehalt.

I många fall har polisen svårt att avgöra om det handlar om alkohol eller andra droger och i vissa, osäkra fall, rapporterar man inte alls. Vid obduktion har det dock visat sig att ytterligare minst nio förare varit alkoholpåverkade. Och det finns alltså anledning att, enligt studien, tro att det kan röra sig om ännu fler fall, eftersom långt ifrån alla trafikdödade obduceras. Det förs endast statistik på promillehalten hos trafikdödade förare. Hos övriga dödade i trafikolyckor förs ingen statistik över promillehalt.

Med alkolås i samtliga fordon, inklusive buss och lastbil, skulle 100 liv per år sparas. Det visar Alkolåsutredningen.
Antalet bilolyckor med dödlig utgång har totalt sett minskat. Förra året dog 397 personer – förare, passagerare och fotgängare – jämfört med 2007 då 471 personer omkom. Risken att som förare dödas har på en tioårsperiod minskat med 46 procent. Minskningen handlar främst om att bilarna blivit allt säkrare.

Maria Zaitzewsky

Mer från Accent