Alkohol på film påverkar unga att dricka

 Unga som ser film där det dricks alkohol dricker oftare själva och berusar sig oftare än andra unga.

Forskare vid Dartmouth Medical School har hittat ett samband mellan den tid tonåringar lägger på att se filmscener där alkohol dricks och sannolikheten för att den unge själv dels ska dricka alkohol och dels berusa sig. Deras studie publicerades i Brittish Medical Journal i veckan.

I studien, som pågick i två år, ingick 6522 amerikanska ungdomar mellan 10 och 14 år. Forskarna mätte förekomsten av alkoholscener i de 100 populäraste filmerna producerade under de senaste fem åren och de 32 mest populära från mätåret. Därefter beräknades hur mycket tid ungdomarna hade spenderat med att se alkohol drickas på film. De kom fram till att genomsnittet under tvåårsperioden var 4,5 timmar, men några hade spenderat så mycket tid som 8 timmar. Resultatet av undersökningen visade att de som tittat mest löpte dubbelt så stor risk att börja dricka som de andra.

Filmerna innehöll ofta även produktplacering. Dels i form av alkohol, men även kläder och annat med loggor för olika alkoholmärken. Forskarna fann att de unga som själva bar kläder och saker med alkoholreklam löpte större risk både att börja dricka och att berusa sig.

Forskarna gjorde också en jämförelse med andra faktorer som kan påverka ungas alkoholvanor. De fann att relationen till föräldrarna, hur rebellisk tonåringen var, hur mycket fickpengar tonåringen förfogade över, tillgång till alkohol i hemmet, mottaglighet för alkoholreklam, föräldrars alkoholkonsumtion och skolresultat också påverkade. Men, de fann endast belägg för att dessa faktorer påverkade om tonåringen började dricka eller inte, medan att titta på när andra dricker på film även påverkade benägenheten att berusa sig.

Forskarnas slutsats är att föräldrar bör begränsa ungdomars filmtittande och förbjuda kläder och saker med alkoholmärken. En tonåring som går omkring med sådana produkter riskerar dessutom att påverka andra. Föräldrar bör också sätta tydliga gränser för ungdomarnas alkoholkonsumtion, uppmuntra organiserade fritidsaktiviteter, förvara alkohol oåtkomligt och begränsa sin egen alkoholkonsumtion. Samhället bör också överväga att förbjuda produktplacering av alkohol i film på samma sätt som man gjort med cigaretter, inte minst eftersom Hollywood exporterar film till hela världen och därmed påverkar alkoholvanorna även hos andra länders ungdomar.

Eva Ekeroth

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer