Alkohol

Alkohol kostar mer än det smakar

En ny rapport visar att även om minskad alkoholkonsumtion leder till minskade intäkter från alkoholproduktionen så är ändå nettoeffekten positiv.

Institutet för alkoholstudier i Storbritannien har gjort en genomgång av hur minskad alkoholkonsumtion påverkar brittisk ekonomi.

Rapportens författare finner inga övertygande argument för att brittisk ekonomi skulle ta skada av att befolkningen spenderar mindre pengar på alkohol. Däremot kan de visa att man på god grund kan anta att nationen får ekonomiska vinster av att folk dricker mindre.

I rapporten reder forskarna ut hur stor inverkan alkoholindustrin har på den brittiska ekonomin och analyserar hur förändringar i konsumtionen påverkar ekonomin samt beskriver de sannolika effekterna av två politiska beslut: brexit och en höjning av minimilönen.

Storbritannien är en viktig producent av alkohol. Både öl och whisky-industrin producerar för såväl den inhemska marknaden som för export. Industrin bidrar med inte mindre än 46 miljarder pund per år, vilket är 2,5 procent av den brittiska nationalinkomsten. På grund av minskad konsumtion och att människor dricker mindre på pubar och i barer och i stället handlar alkohol i butiker, har intäkterna minskat med fem procent mellan 2004 och 2014.

Staten får omkring 11 miljarder pund i skatteintäkter från alkohol i England. Det är ungefär lika mycket som alkohol beräknas kosta skattebetalarna, mellan 8 och 12 miljarder.

Destillerier och bryggerier har numera mekaniserat produktionen kraftigt vilket lett till att färre är sysselsatta i industrin. De flesta som får sin inkomst av alkohol arbetar i stället i lågt betalda yrken i pubar, klubbar eller barer. När konsumtionen sjönk försvann ett stort antal deltids- och timanställda, medan däremot antalet heltidsanställda i pubarna ökade med sju procent mellan 2009 och 2014.

Alkohol bidrar till en stor del av frånvaron från arbetsplatserna. Hela 28 procent av britterna har någon gång gått till jobbet med baksmälla. De flesta tror att det påverkat deras produktivitet.

Alkohol orsakar också förtida död. I Storbritannien svarar alkoholen för 16 procent av de förlorade åren i arbetslivet av den orsaken. Alkohol leder också till brottslighet och står till exempel bakom hälften av all våldsbrottslighet. Det är svårt att göra säkra beräkningar för den typen av kostnader, men uppskattningar har gjorts som visar att det rör sig om mellan 21 och 52 miljarder pund.

Skall skadorna kopplade till alkohol minska krävs en minskad alkoholkonsumtion. Enligt WHO är en minskad konsumtion nödvändig för att nå målsättningen att minska den skadliga konsumtionen av alkohol med 10 procent.

Forskarna bakom rapporten anser inte att det finns någon anledning att oroa sig över brittisk ekonomi om konsumtionen skulle minska ytterligare. Tvärtom anser de att man måste ta hänsyn till att de flesta kommer att spendera sina pengar på något annat istället, förhoppningsvis något som medför mindre risker och mindre frånvaro från arbetet och som inte medför nedsatt produktivitet. Studier från USA visar till exempel att arbetslösheten kan minska när konsumtionen minskar och att en minskad alkoholkonsumtion med tio procent ger en ökad inkomst per capita med 0,4 procent.

Vilka politiska åtgärder som vidtas kan dock påverka det ekonomiska utfallet lika mycket som hur mycket konsumtionen förändras. Till exempel kommer minimipriser att starkt påverka butikernas försäljning, men knappast ha någon inverkan på krogar, pubar och barer.

Eftersom många anställda på serveringsställen har låga löner kommer höjningen av minimiinkomsten att leda till höjda priser på uteställen vilket försämrar deras konkurrens gentemot butikerna.

Hur Brexit kommer att påverka alkoholekonomin i Storbritannien är ännu osäkert. Det kommer att bero på vilken tillgång Storbritannien får till EU:s marknad, vilken möjlighet de kommer att ha att anställa arbetskraft från andra länder och vilka framtida regleringar som kommer att gälla.

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

Din e-post

»

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer