Alkohol kan orsaka bastudöd

Allt fler dör av bastubad i Finland. Ökad alkoholkonsumtion tros ligga bakom ökningen.

Enligt finska Statistikcentralen dör varje år mellan 30 och 40 finländare medan de badar bastu. Det är fler än för några årtionden sedan. Förklaringen är sannolikt både att det blivit vanligare att ha bastu hemma och att folk dricker mer i anslutning till bastubadet.

Den som drabbas är i allmänhet en man som fyllt 50 och som dessutom har någon allvarlig sjukdom.

Eva Ekeroth

Mer från Accent