Politik

Alkohol kan ge hjärtklappning hos hjärtpatienter

Patienter med förmaksflimmer kan drabbas av farlig hjärtklappning när de dricker alkohol. Det har forskare vid University of California San Fransico (UCSF) funnit.

Begreppet ”semesterhjärta” nämndes första gången 1978. I en studie beskrevs hur patienter med förmaksflimmer kände av en farlig form av hjärtklappning efter semestern. Symptomen försvann oftast när patienten kom hem och upphörde att dricka alkohol.

Nu har forskare från UCSF tittat närmare på fenomenet och hittat ett starkt orsakssamband mellan alkohol och allvarlig hjärtklappning hos patienter med förmaksflimmer, som är den vanligaste formen av rytmrubbning. I en artikel, som kommer att publiceras i the American Journal of Cardiology i augusti, rapporterar forskarna att personer med förmaksflimmer löper fyra och en halv gång så stor risk att drabbas av allvarlig hjärtklappning, i samband med alkoholkonsumtion, som de som har andra former av hjärtrytmrubbningar.

− Det som återstår att visa är varför det händer, säger huvudförfattaren Gregory Marcus, MD, biträdande professor i medicine vid Hjärtkliniken på University of California, San Fransisco. I vår kommande artikel lanserar vi en hypotes om att det orsakas av elektrisk aktivitet i förmaket, men det behövs ytterligare studier för att bevisa det.

I studien som genomfördes under perioden september 2004 till Mars 2011, intervjuade forskarna 223 patienter med dokumenterade hjärtrytmrubbningar. De fick frågan om de upplevt att alkohol gav upphov till hjärtklappning. De svarade på en femgradig skala: aldrig, sällan, ibland, ofta och alltid. Resultatet blev att patienter med förmaksflimmer hade statistiskt signifikant högre risk att ha varit med om att alkohol orsakat hjärtklappning ”ofta” eller ”alltid” än de andra patienterna.

Andra studier har visat att alkohol kan vara bra för hjärtat genom att det minskar risken för åderförkalkning.

− Det kan vara så att alkohol kan ha visa positiva effekter, säger Gregory Marcus, men vi vet ännu inte tillräckligt för att gå ut med några säkra råd. Om man vet att man är känslig för alkohol så bör man undvika det.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer