Alkohol hindrar polisen att klara våldsbrotten

Antalet anmälningar om våld i offentlig miljö har ökat med 45 procent på tio år. Ofta är både offer och gärningsmän berusade. Den stora tillgången på alkohol i kombination med rådande dryckeskultur gör att polisen inte klarar att minska våldet.

Det framgår av en rapport som Rikspolisstyrelsen publicerade den 1 december. Våld i offentlig miljö tillhör ett av polisens prioriterade brottsområden. Rikspolisstyrelsen (RPS)beslutade därför att inspektera hur sex olika polismyndigheter hanterar denna typ av brottslighet.

Majoriteten av både misstänkta och målsägande är män. Oftast är båda parter unga, hälften under 24 år och en tredjedel under 21 år. Av studien framgår också att nästan 70 procent av gärningsmännen var berusade. Bland brottsoffren var andelen ännu högre. Statens folkhälsoinstitut har pekat på att 80 procent av misshandelsfallen i landet har koppling till alkoholkonsumtion.

Antalet restauranger med stadigvarande serveringstillstånd har ökat från 6 437 år 1992 till 10 960 år 2009 – en ökning med 70 procent.

Polisen manar att man arbetar med de brottsförebyggande verktyg som finns, men säger att det inte är realistiskt att tro att de kan påverka brottsligheten i någon större omfattning. Skälet är den stora tillgången på alkohol och den rådande dryckeskulturen i samband med nöjeslivet. Polisen kommer därför att inrikta sina insatser mot att försöka hålla brottsligheten på en ”rimlig” nivå.

Eva Ekeroth

Fem faktorer som Rikspolisstyrelsen anser bidra till minskat våld i offentlig miljö:

• Begränsa alkoholkonsumtionen

• Hög polisiär närvaro och synlighet på brottsintensiva platser

• Genomför de första brottsutredande åtgärderna redan på brottsplatsen

• Snabb fortsatt utredning i nära anslutning till händelsen

• Bearbeta uppslag i större utsträckning

Mer från Accent