Reklam

Alcohol concern: Begränsa alkoholreklamen

Marknadsföringen av alkohol måste omedelbart ändras. Dessutom borde alkoholreklam förbjudas i samband med idrotts-, kultur- och musikevenemang, anser den brittiska organisationen Alcohol Concern.

Syftet är att skydda barn och unga från exponering av alkoholreklam.

I en ny rapport, “Stick to the Facts”, hävdar Alcohol Concern att självreglering inte fungerar. Som belägg för det redovisar de undersökningar som visar att barn i hög grad känner igen alkoholprodukter, att unga exponeras allt mer för alkoholreklam och visar ett antal exempel på oacceptabel marknadsföring.

Rapporten redovisar också resultatet av det arbete som görs av the Youth Alcohol Advertising Council (YAAC), en grupp unga i England och Wales som granskar alkoholreklam.

I rapporten ställer Alcohol Concern fem krav:

• Att innehållet i annonserna bara ska få beskriva produkten.
• Att reglering av reklamen ska vara lagstadgad och oberoende av alkohol- och reklamindustrierna.
• Kännbara sanktioner för brott mot reglerna.
• Förbud mot alkoholsponsoring av idrotts-, kultur- och musikevenemang.
• Förbud mot bioreklam för alkohol på alla filmer som inte har 18-årsgräns.

− Ungdomar säger till oss att de uppfattar reklamens budskap som att det är coolt och normalt att dricka, även stora mängder. Det är dags att vi återupprättar balansen mellan kommersiella intressen och allmänhetens, säger Eric Appleby, vd för Alcohol Concern.

I rapporten föreslår Alcohol Concern att Storbritannien introducerar en liknande lagstiftning som Loi Evin i Frankrike, som bland annat förbjuder sponsoring av idrottsevenemang. Den lagen är redan prövad av EU-domstolen och borde därför gå att införa även i Storbritannien utan problem, anser organisationen.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer