Afghanistan i topp som haschproducent

Afghanistan toppar inte längre bara listan som största opiumproducent, utan har nu även tagit steget som världens största producent av hasch.

Enligt en ny rapport från FN:s brotts- och narkotikakontrollorgan UNODC är nu Afghanistan världens största haschproducent. Cannabisodlingar täcker 10 000 – 24 000 hektar i landet, och den förädlade skörden uppskattas till 1500 – 3500 ton hasch per år.  

 39 procent av bönderna uppger lönsamheten som huvudorsaken till cannabisodlingarna. Bruttointäkterna per hektar cannabis är 3900 dollar och kan jämföras med 3600 dollar per hektar från opiumodlingar, som är råvaran till heroin.

– Cannabisodlingar kräver inte några höga arbetskostnader. I Afghanistan är det tre gånger billigare att odla cannabis jämfört med opium, säger Antonio Maria Costa, chef för UNODC.

Undersökningen är gjord på data från 1644 byar i 20 provinser och odling av cannabis beräknas förekomma i 17 av landets 34 provinser.

 Odlingarna har de senaste fem åren flyttats från den norra delen till den södra, mer instabila delen av Afghanistan. En av anledningarna var en guvernörsledd aktion mot knarkodlingar, och kan tydligt ses i de markanta prisökningarna i den Tadzjikistangränsande Balkh provinsen som tidigare varit ökänt för sitt cannabis.   

En del av böndernas odlingsintäkter går till skatt till de som kontrollerar området, och är en av inkomstkällorna för rebellrörelser mot regeringen.

– Precis som med opiumet är det viktigaste att öka säkerheten och utvecklingen i de drogproducerande regionerna. Kunna avvänja bönder från drogodling och få dem in i hållbara och lagliga levnadssätt och därmed stoppa rebellernas inkomstkällor, säger Costa

Erik Ardelius       

Mer från Accent