Alkoholindustrin

Absolut skatteflykt – så försvinner vinsterna utomlands

Sedan den svenska staten år 2008 sålde Vin & Sprit har drygt fem miljarder av den nya ägaren Pernod Ricards vinster skickats utomlands och inte en krona har skattats i Sverige. Vid nyår stramas svenska lagen åt – men företaget menar att man kan fortsätta med sin skatteplanering.

Pernod Ricard utnyttjar, helt lagligt, Sveriges generösa regler för ränteutbetalningar för lån i utlandet. Det är samma regelverk som debatten om Caremas och riskkapitalbolags skatteupplägg handlat om. Pernod Ricard har dock inte samma upplägg som riskkapitalbolagen.

– Man flyttar vinster ut ur Sverige. Det är vinster och mervärden som skapats av människor här men som inte kommer oss tillgodo, säger Robert Påhlsson, professor i finansrätt vid Handelshögskolan i Göteborg.

Debatten om vinster som flyttas till utlandet har lett till att reglerna stramas åt efter nyår. Robert Påhlsson, som också sitter som ledamot i den nämnd som meddelar förhandsbesked i skatteärenden, tror att Pernod Ricards upplägg kommer att hålla även med de nya reglerna. Det är skatterevisor Börje Noring på Skatteverket mer tveksam till. Men innan vi går in djupare på detta så blickar vi några år tillbaka i tiden.

I mitten av 2000-talet saknade världens näst största spritkoncern ett exklusivt vodkamärke i sitt sortiment samtidigt som man ville komma åt en större del av den amerikanska marknaden. Efter flera års försök att köpa ryska Stolichnaya vändes blickarna mot Absolut Vodka och Vin&Sprit (V&S) som hade och har en stark position i Nordamerika. Tajmingen var bra eftersom den nytillträdda borgerliga regeringen i Sverige hade deklarerat att Vin&Sprit var till salu.

Starkt varumärke

Absolut Vodka var och är ett mycket starkt varumärke runt om i världen och hade en bra distribution och väl utvecklad marknadsföring. V&S var lönsamt och vinsten låg åren före försäljningen på cirka 1,2 miljarder kronor om året. När ett sådant varumärke är till salu blir intresset stort. Förutom Pernod Ricard fanns svenska Investor, amerikanska Fortune Brands och romföretaget Bacardi med bland budgivarna.

Pernod Ricard vann med ett bud på 55 miljarder och en avsiktsförklaring att behålla produktionen i Sverige. Detta var en jätteinvestering även för en världsomspännande koncern som Pernod Ricard och Absolut Vodka är nu koncernens ojämförligt största varumärke.

Man har sedan övertagandet fokuserat V&S:s verksamhet på Absolut Vodka och hösten 2011 bytte bolaget namn till The Absolute Company. Summan som staten fick är intressant eftersom den rymmer frågan om svenska folket fick kompensation för de utdelningar och skatter som skulle komma att gå förlorade.

Analytiker och varumärkesbedömare räknade på bolagets värde och nivåer kring 40 miljarder kronor nämndes. Experter inom ekonomi och företagsvärdering som Accent intervjuat säger att staten bör kunna vara nöjda med betalningen på 55 miljarder kronor. Man bedömer att det inte går att få reda på hur staten tänkte kring en eventuell kompensation, eftersom man inte öppet kan tala om eventuell skatteplanering. Det finns också de som tvivlar på att staten tänkte i dessa banor, utan bara såg till att få ett så bra pris som möjligt.

På The Absolute Company AB säger man att man betalade det man tyckte bolaget var värt.

– Vi satte stort värde på att införliva Absolut Vodka i vår produktportfölj, säger Peter Luksep.

Filialer och stora lån

Hur det nu än är med priset så kvarstår faktum att V&S:s tidigare vinster, skatter och utdelningar försvinner ut ur Sverige. Hur gör då Pernod Ricard för att föra ut vinsterna?

Pernod Ricard skapade ett nytt bolag i Sverige som köpte V&S av svenska staten. Det bolaget används för att föra vinsten ut från Sverige. Det nya bolaget är en filial till och en del av ett av koncernens amerikanska bolag.

På The Absolute Company AB ser man det som att ett amerikanskt bolag köpte V&S via sin svenska filial. Det var naturligt för dem eftersom varumärket hade så stor representation på den amerikanska marknaden.

Pernod Ricard får bort vinsten och skatten i V&S genom att skicka stora så kallade koncernbidrag till filialen. Från sommaren 2008 till sommaren 2011 har sammanlagt 5,8 miljarder kronor förts till filialen. För att detta ska vara godkänt enligt Svenska skatteregler måste båda bolagen vara skattskyldiga i Sverige, vilket de är eftersom filialen har sitt säte och bedriver verksamhet här.

Enligt professor Robert Påhlsson är filialen juridiskt sett inget eget bolag utan en del av ett moderbolag, i det här fallet det amerikanska företaget.

– Det spelar ingen roll att filialen är en del av ett utländskt bolag, men det är bara okej att lämna koncernbidrag till en filial om filialen tar upp det som en intäkt i bokföringen, säger Robert Påhlsson.

Bidragen från V&S skapar stora vinster i filialen som är skattskyldig i Sverige. För att slippa skatta för vinsterna här har Pernod Ricard gjort som många andra globala koncerner och riskkapitalbolag.

Inför köpet av V&S lånade filialen till nästan hela köpeskillingen inom den egna koncernen. Lånen gör att filialen får stora räntekostnader som betalas till utlandet. Ränteavdragen gör att filialens vinst och skatt försvinner.

Räntor på 5,3 miljarder

Från sommaren 2008 till sommaren 2011 har filialen betalat räntekostnader till utlandet på sammanlagt 5,3 miljarder kronor. Enligt Pernod Ricard togs lånen i USA och ränteutbetalningarna görs till filialens moderbolag i USA.

I USA finns regler som gör att bolag inte behöver skatta för intäkter man får från dotterbolag eller filialer i andra länder. Börje Noring på Skatteverket har inte undersökt detta närmare när det gäller Pernod Ricard, men han antar att företaget använder sig av dessa regler för att slippa skatta för ränteinkomsterna från Sverige.

På Pernod Ricard säger man dock att deras amerikanska bolag inte använder sig av dessa regler. På fråga från Accent svarar man att dessa regler inte går att använda i det här fallet.

Åren innan Vin&Sprit såldes fick staten skatteintäkter varje år på drygt 400 miljoner kronor och vinstutdelning på omkring 700 miljoner. Nu betalar Pernod Ricard ingen skatt. Inte från The Absolute Company, inte från filialen och inte från distributionsföretaget Pernod Ricard Sweden AB.

”Verkar vara en rimlig nivå”

Pernod Ricards ränteupplägg är alltså lagligt i Sverige. Men det är inte alla företag som fått sina ränteavdrag godkända av Skatteverket. Under hösten har uppmärksammade rättegångar hållits där företag överklagat Skatteverkets beslut att neka avdrag för räntekostnader för lån inom den egna koncernen. Enligt Börje Noring har verket avslagit dessa bolags ränteavdrag för att de använt en räntenivå på interna lån som varit för hög jämfört med räntor på den öppna finansmarknaden. Höga räntor gör att vinsten och därmed skatten blir lägre.

– Det verkar som Pernod Ricards nivåer på internräntorna ligger på en rimlig nivå, därför har deras avdrag inte ifrågasatts, säger Börje Noring.

Vilken räntenivå Pernod Ricard använder vill man dock inte tala om för Accent. Från och med nyår ändras de svenska reglerna för ränteavdrag inom koncerner. Grundregeln blir att de inte blir tillåtna för bolag i Sverige – men det finns undantag.

”Inte oroliga”

Om ett företag kan visa att ränteutbetalningarna hamnar i ett land med minst tio procentig vinstskatt kan ränteavdragen bli godkända i Sverige. Man kan få igenom ränteavdraget även om vinsten förs till ett land med lägre skatt. Då måste företag övertyga Skatteverket eller domstolen om att både interna lån och köp av företag är huvudsakligen affärsmässigt motiverade, alltså att det inte gjorts för att slippa skatt.

Pernod Ricard är man inte oroliga inför förändringarna.

– Våra interna räntor kan inte jämföras med de höga räntenivåer som kritiserats. Därför påverkas inte vår möjlighet att betala ränta framöver, säger Peter Luksep.

Robert Påhlsson säger att Pernod Ricards upplägg inte är en klassisk räntesnurra eftersom man köpt ett externt företag och inte bara flyttar runt bolag inom koncernen.

– Det faktum att de köpte ett bolag utanför koncernen är ett starkt skäl till att affärens finansiering anses ha affärsmässig betydelse.

Han säger att de därför kan komma att tillåtas dra av räntekostnaderna för det interna lånet.

– Men det är komplicerat. Skatteverket och ytterst domstolen ska pröva om Pernod Ricard kunde ha finansierat köpet på annat sätt.

Skatteverkets revisor Börje Noräng har en annan uppfattning. Han säger att de nya reglerna riktar sig mot just externa förvärv.

– Jag har svårt att se att man skulle få igenom ränteavdragen om man finansierar ett extern köp med ett internt lån och använder sig av en konstruktion där ränteintäkten inte beskattas i mottagarlandet, säger Börje Noring.

Robert Påhlsson tycker att reglerna är otydliga.

– Jag är skeptiskt till de nya reglerna. De innehåller så mycket utrymme för tolkning. Näringslivet stör sig på detta och jag tycker också att de är luddiga.

Börje Noring säger att reglerna kommer att medföra många bedömningar från fall till fall. Hos Pernod Ricard sitter man lugnt i båten. Där planeras inga ändringar av upplägget.

– Vi följer de regler som finns och är inte engerade i Sverige på grund av en eller annan reglering och kommer inte att ändra på något i detta avséende, säger Peter Luksep.

Mer från Accent