medlemsundersökning

5 av 10 i IOGT-NTO är aktiva

Alkoholpolitiskt arbete, motverka alkoholnormen samt narkotikapolitiskt arbete. Det är de områden som medlemmarna i IOGT-NTO i gemen tycker att organisationen ska prioritera.

Därefter kommer social verksamhet, nyktra fester och att modernisera IOGT-NTO tätt efter varandra. Betydligt längre ned på medlemmarnas önskelista kommer områdena medlemsvärvning, internationellt arbete samt att utveckla insamlingsarbetet. Det visar en medlemsundersökning genomförd av Kantor Sifo.

Också de som definieras som ”mycket aktiva” medlemmar (hit räknas medlemmar med styrelse/förtroendeuppdrag, och/eller är anställda av IOGT-NTO) sätter alkoholpolitiskt arbete och att motverka alkoholnormen främst. Men för dem kommer sedan nyktra fester, modernisera IOGT-NTO, social verksamhet och medlemsvärvning snäppet före narkotikapolitiskt arbete.

Varannan medlem gör något mer än att ”bara” vara medlem, exempelvis har ett förtroendeuppdrag, gör punktinsatser, är ledare för barn- eller ungdomsverksamhet, skänker pengar, deltar regelbundet i verksamhet i sin förening, eller deltar i samtal och debatter på nätet. Det ideella arbetet i IOGT-NTO utgör 75 procent av de timmar som läggs ned av ideella och anställda totalt. Det ideella arbetet som utförs i organisationen motsvarar 322 heltidstjänster.

Undersökningen visar tydligt att det huvudsakliga skälet för att vara medlem är ideologiskt, ändamålet och ställningstagandet för nykterhet är viktigast. Nio av tio medlemmar uppger också att deras inställning till IOGT-NTO är ganska eller mycket positiv. Dock har sju procent upplevt sig illa eller otrevligt bemötta i organisationen under det senaste året. Med illa bemött menas exempelvis kommentarer om utseende, härkomst och/eller ålder. Med otrevligt bemött menas till exempel hur ett nytt förslag eller idé mottagits, samt samtalsklimatet. I gruppen mycket aktiva är motsvarande siffra 18 procent.

Om undersökningen: Totalt intervjuades 897 medlemmar i IOGT-NTO under perioden 22 oktober – 26 november 2018. Undersökningen genomfördes av Kantor Sifo på uppdrag av IOGT-NTO.

Mer från Accent