42 miljoner till drogförebyggande arbete

Länsstyrelserna runt om i Sverige har tillsammans fått 42 miljoner kronor av regeringen för att utveckla och förbättra det drogförebyggande arbetet. Pengarna har delats ut av Statens Folkhälsoinstitut, FHI.

Länsstyrelserna har själva fått ansöka om pengar och beskriva vad de ska användas till. De flesta vill satsa på att utveckla tillsynsarbetet genom bland annat utbildningar. En stor del av pengarna ska gå till att samordna det drogförebyggande arbetet i länen.

– Många jobbar med att få ihop tillsynen och det förebyggande arbetet. Pengarna är en uppmuntran i det arbetet. Tillsynen är en viktig del i det förebyggande eftersom den är en viktig del i att minska tillgängligheten, säger Jessica Johansson som är projektledare på FHI.

Alla Länsstyrelser som ansökt har fått pengar beviljade. Hela potten för 2011 har delats ut. Pengarna till länsstyrelserna är en del i regeringens nya ANDT-strategi som sträcker sig fram till 2015.

Joanna Wågström

Mer från Accent