Politik

Många motioner för liberalare alkoholpolitik

Det alkoholpolitiska engagemanget hos riksdagsledamöterna är inte så stort, särskilt inte för den restriktiva politiken. Av årets 24 motioner går 16 i liberal riktning. En vill till och med avskaffa monopolet.

Alkoholpolitik verkar inte vara ämnet för dagen bland riksdagsledamöterna. Vänsterpartiets och Liberalernas ledamöter har inte lämnat in en endaste motion rörande alkoholpolitik.

Störst är engagemanget bland moderaterna. Av de 24 motioner som inkommit i alkoholpolitiska frågor står moderater bakom 16. Störst intresse har moderaterna för gårdsförsäljning, främst av vin, men en av motionerna gäller lokala brännerier. Hela tolv motioner rör försäljning direkt från producent, och moderater står bakom tio av dessa. De övriga två är skrivna av sverigedemokrater.

Av de 24 motionerna som lämnats om alkoholpolitik i år innebär förslagen i 16 fall en uppluckring av politiken. Förutom de tolv som vill tillåta gårdsförsäljning av öl, vin eller sprit handlar motionerna om att sänka alkoholskatten för småbryggerier, och att se över en skattehöjnings effekter innan fler höjningar genomförs. Också om att sänka åldersgränsen för inköp på Systembolaget, så att den kommer i paritet med myndighetsåldern och åldern där servering på restaurang är tillåten.

Det sista av de mer alkoholliberala förslagen är ett förslag att avskaffa detaljhandelsmonopolet för alkohol. Det är ett vanligt återkommande förslag i våra nordiska grannländer, men ovanligt i Sverige där det folkliga stödet för Systembolaget är stort. I motionen föreslår Sofia Fölster (M) en succesiv övergång genom att i ett första steg tillåta försäljning av alkoholhaltiga drycker upp till sex procent, och i ett senare skede upp till 16 procent. Hon anser att den nuvarande gränsen på 3,5 volymprocent är ”olycklig och godtyckligt satt. I sann byråkratisk och moraliserande anda”.

Moderater är de flitigaste förslagsställarna även när det gäller mer restriktiva förslag. Tre av åtta står moderater bakom. I en motion föreslås att Tullverket ska kunna ta betalt av den som olagligen infört alkohol. Detta för att lagra och förstöra den beslagtagna alkoholen.

Finn Bengtsson och Andreas Norlén föreslår en översyn av hur mycket alkohol som får tas in i landet för personligt bruk, och att bussbolag eller busschaufförer ska kunna ställas till svars för alkohol som ingen passagerare känns vid. Samma förslagsställare vill också att den utsatta arbetssituationen för alkoholhandläggare förbättras.

Stefan Nilsson och Carl Schlyter (MP) vill att förpackningar med alkoholhaltiga drycker ska märkas med bland annat energiinnehåll. Carina Bråkenhielm (S) anser att SVT, ”genom att så ofta och tydligt visa och glorifiera alkoholkonsumtion, bidrar till att normalisera det myckna drickandet”. Hon vill därför att reglerna för hur alkohol får exponeras i TV ses över.

Stefan Nilsson och Jan Lindholm (MP) har motionerat om kommunernas möjligheter att bedriva en restriktiv alkoholpolitik. De vill att kommunerna själva ska kunna bestämma hur många serveringsställen som ska finnas i kommunen.

Laila Naraghi och Hillevi Larsson (S) vill ha en översyn av regleringen och tillsynen av alkoholreklam i sociala medier, vilket regeringen också har tillsatt.

Lars-Axel Nordell (KD) vill att Riksdagen markerar att det är viktigt att slå vakt om detaljhandelsmonopolet och ”markerar dess betydelse för en solidarisk alkoholpolitik”.

Fotnot: Riksdagens ledamöter kan lämna förslag (motioner) om nästan vad som helst under den allmänna motionstiden. Den sträcker sig från riksmötets öppnande till 15 dagar efter att regeringen lämnat sin budgetproposition till riksdagen. I år tog motionstiden slut den 5 oktober.

Mer från Accent