Cannabislegalisering

1 av 4 har varit hög på jobbet

En amerikansk undersökning har tittat på vanorna hos 900 cannabisanvändare i delstater som legaliserat rekreationellt bruk av cannabis.

Det är delstaterna Colorado, Washington och Oregon, det vill säga de tre som var först med att legalisera cannabis, som undersökts. Ett urval med 300 cannabisanvändare i varje delstat gjordes. Seattle Times rapporterar om undersökningen.

Förutom att en av fyra av deltagarna i undersökningen hade rökt på under arbetstid hade också en fjärdedel rökt innan jobbet. Många i undersökningen uppger att de röker mer idag än innan deras delstat legaliserade cannabis.

I övrigt verkar cannabisanvändarna vara som folk är mest, även om det finns en övervikt av män i gruppen. Många av dem, 79 procent, upplever att det fortfarande finns ett socialt stigma mot cannabis trots legaliseringen.

Enligt undersökningen efterfrågar många cannabisanvändare mer information om hälsa och risker kring cannabis, endast 38 procent litar på att få den informationen från sjukvården. 49 procent litar på att få den informationen från sin cannabisförsäljare.

Det verkar även som att cannabisanvändarna med lägst inkomst är de som lägger mest pengar på cannabis. Ju mer respondenterna tjänade desto mindre uppgav de att de spenderade på cannabis.

Mer från Accent