”En synlig skylt är viktigare än alkoholpolitiska aktiviteter”

Ska föreningarna ägna sig åt alkoholpolitik och opinionsbildning? Eller fyller de sin funktion bara genom att finnas till och umgås med varandra? Här får Jan Linde, studieledare i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse ger sin syn på saken.

”Föreningen gör aldrig det som förbundet tror att den ska göra men den gör ändå alltid rätt. Folkrörelsearbete ska komma underifrån. Vi antar mål- och verksamhetsinriktning och så vill vi att föreningarna ska göra det som står där men det är inte så lätt att övertyga dem att jobba efter förbundets plan. En förening kan tycka att det är viktigast är att hålla igång en barnverksamhet, en annan förening något annat. Perspektiven är så olika.

Sedan kan jag tycka att det vore bra om medlemmarna ute i landet gjorde det som organisationen tycker är viktigast. Att jobba alkoholpolitiskt är viktigt men alla kanske inte tycker det. Ett bra ungdomsarbete och att hålla en nykter lokal kan vara mycket mer förebyggande än att jobba emot gårdsförsäljning.

Vi har ofta en förväntan från förbundsstyrelsen om att föreningarna ska jobba alkoholpolitiskt lokalt men det är jättesvårt. Vad kan jag göra på en liten ort för att övertyga någon om att gårdsförsäljning inte är bra? Gårdsförsäljning är inte lokal kommunpolitisk fråga.

Jag tror att det är viktigare att skylta om lokalerna med nya skyltar än att få de lokala föreningarna att påverka rikspolitiken.

Om Anna Carlstedt står i tv och pratar om gårdsförsäljning och så går jag ut med hunden och ser lokalen och skylten då refererar jag det till Anna Carlstedt i tv.  Så en välkänd lokal på orten kan ha alkoholpolitisk betydelse.

Om vi finns i lokaltidningar och har en skylt blir vi välkända. I det perspektivet är den lokala synliga IOGT-NTO-verksamheten väldigt viktig. Långsiktigheten ligger i den lokala närheten till människor.”

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer