”USA:s knarkkrig har misslyckats”

Nej till USA:s narkotikakrig! Det säger en latinamerikansk kommission ledd av tre tidigare ex-presidenter från Mexiko, Colombia och Brasilien. De efterlyser ett paradigmskifte och istället för fortsatt förbudspolitik erkänna bristerna i dagens narkotikapolitik och diskutera andra humanare alternativ.

Latinamerika fortsätter vara stor producent av kokain och cannabis och har blivit en växande tillverkare av heroin och syntetiska droger. Kriminalitet, korruption och destabilisering av samhällen, såsom Colombia och Mexiko, är stor i narkotikahandelns spår. Och inhemska missbruket ökar, drabbar särskilt fattiga och ungdomar.

Ex-presidenterna Fernando Henrique Cardoso, Brasilien, Ernesto Zedillo, Mexiko, och Cesar Gaviria från Colombia tillsammans med 14 andra latinamerikanska ledare har utvärderat effekterna av strategin ”kriget mot narkotika” och utformat rekommendationer för säkrare, mer effektiv och human politik.

Inte helt oväntat tas deklarationen i ”Latin American Commission on Drugs and Democracy” avstånd från USA:s förbudspolitik och uppmanar till att mer studera Europas harm reduction (skadelindring), bland annat de ”innovativa” program som prövas i Schweiz, Holland och Storbritannien.

De föreslår bland annat att missbrukare ska behandlas som patienter i det allmänna hälsosystemet istället för som brottslingar. Att avkriminalisering av innehav av cannabis för eget bruk undersöks. Samt att efterfrågan ska minskas genom informations, utbildning och förebyggande kampanjer. I sökande efter alternativ till narkotikaodling anser man dock att hänsyn till traditionellt, ”fäderneärvt bruk” av kokablad ska beaktas.

Deklarationen kommer bara några veckor innan den översyn på toppnivå i FN i Wien om narkotikasituationen i världen och hur verksamma dagens strategier är.

Drugnews/Sven Liljesson

Mer från Accent