”Slumptester i skolan är olagliga”

DRUGNEWS: Skolinspektionen står fast vid sitt beslut om att de frivilliga och slumpmässiga drogtester som Landskrona vill göra i kommunens skolor inte är tillåtna.

Drogtester infördes på prov 2008 på Sandåkerskolan med elever i åttonde och nionde klass. Eleverna deltog frivilligt och avtal gjordes även med deras föräldrar.

Det var ett försök att hejda ökande drogproblem bland unga i Skåne och särskilt i Landskrona. Avsikten är bland annat att stärka skolelevers vilja att säga nej om de erbjuds droger med att kunna hänvisa till risken av lottas ut att lämna urinprov.

Skolinspektionen kritiserade försöket och menade att der kunde upplevas integritetskränkande och stred mot grundlagen. Ändå fullföljdes försöket med slumpvisa tester och planeringen att införa systemet i alla kommunens högstadier och gymnasieskolor fortsatte.

Kommunen begärde i höstas att Skolinspektionen skulle ompröva sitt tidigare ställningstagande efter en egen juridisk genomgång och hävdade att skolans roll är att arbeta mot droger och tester är ett bra komplement och eftersom deltagandet är frivilligt så krockar det inte med lagen.

Skolinspektionen håller dock fast vid beslutet om slumpvisa drogtester som man anser är olagligt.
– Den viktigaste orsaken är att de slumpvisa testerna med urinprovtagning utgör en integritetskänslig åtgärd. Det går inte att i det enskilda fallet säkra den enskilde elevens reella och frivilliga samtycke. Därför kan Landskrona kommun inte genomföra testerna, säger myndighetens chefsjurist, Ingegärd Hilborn i en kommentar.

Kommunstyrelsens ordförande i Landskrona, Torkild Strandberg (FP) är starkt kritisk till Skolinspektionens beslut. Han menar att målet med insatserna varit att hindra unga människor från att riskera hamna i ett livslångt beroende.

– Det väcker frågor om Skolinspektionens syn i frågor som rör unga människors hälsa och framtid. Dagens besked understryker att det är dags för ett tydligt besked från regeringen i denna fråga, säger han i en kommentar om beslutet.

Det blir nu barn- och ungdomsnämnden i Landkrona som får ta ställning till hur man ska göra framöver med tester. Nässjö kommun har i en liknande situation valt att strunta i kritiken från Skolinspektionen och införa slumpvisa frivilliga tester på en gymnasieskola.

I det juridiska vacuum som nu råder är det närmast skolministern Jan Björklund som äger frågan. Drogtester i skolan är en bra metod fastslogs i ett rättspolitiskt program som antogs vid att FP:s landsmöte före jul.

• Fotnot: Skolinspektionens beslut och kritik av Landskronas drogtester (pdf-fil, 7 sidor).

Av Drugnews/SL

Mer från Accent