”Kraftigt ökad spritlangning”

Tullbeslag av alkohol insmugglad till Sverige från Tyskland. Foto: Tullen

DRUGNEWS. Antalet polisanmälda fall av langning har femdubblats senaste decenniet, enligt ny brottstatistik. Samtidigt har dock alkoholkonsumtion minskat bland ungdomar, visar andra studier.

Enligt siffror från Brottsförebyggande rådet som Dagens Nyheter tagit del av ökade antalet anmälningar av langning (olovlig dryckeshantering i alkohollagen) från 436 fall år 2000 till hela 2700 anmälningar ifjol.

Några ungdomsmottagningar anger att fler alkoholförgiftade unga inkommer.

– Många fulla ungdomar råkar illa ut. De blir rånade, misshandlade och våldtagna, berättar Paula Liljeberg, överläkare på Maria Ungdom i Stockholm, för DN.

Denna Brå-statistiken tolkas nu i flera massmedier som att alkohollangningen ökat dramatiskt till ungdomar och att myndigheternas mångmiljonsatsningar på antilangningskampanjer inte fungerar.

Men det kan även vara så att polisen blivit mer aktiv mot illegal alkoholhantering, exempelvis sprids den så kallade Kronobergsmodellen i hela landet. Den går ut på att försvåra för unga att skaffa alkohol. Ungdomar som påträffas tas omhand, dryckerna hälls ut och föräldrar kontaktas. Langare som spåras grips och döms.

Strategin har i en utvärdering av Brå fastslagits vara en effektiv strategi som minskat fylla och våld bland ungdomar.

De enkäter som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning gör bland skolelever visar samtidigt att färre ungdomar dricker alkohol. Konsumtionen har minskat kraftigt sedan millennieskiftet bland pojkar i grundskolans niondeklasser och bland tjejer sedan mitten av 2000-talet.

– CAN:s statistik visar att färre unga dricker, det är även vad vi upplever i vår verksamhet. Vår slutsats är därför att det framförallt blivit vanligare att anmäla langningar, inte att det langas mer nu än i början av 2000-talet, säger Vidar Aronsson, ordförande för Ungdomens Nykterhetsförbund, i en kommentar.

Han tycker det är bra att fler anmäler langning och att det visar att samhällssynen om att langning är ett allvarligt brott blivit mer utbredd senare år. Och att det behövs för att komma åt langare.

Många ungdomar uppger att det är ganska lätt att få tag i alkohol. Enligt enkäter är äldre kompisar och syskon de vanligaste fixarna av sprit, öl och vin. Men även föräldrar som bjuder förekommer.

Systembolaget är vanligaste ursprungskällan, men ”svartsprit” (insmugglat, privatimporterat eller hembränt) har ökat som källa för ungdomar senare år. Via kodnamn och mobilnummer, internet och bekantas bekanta finns ett utbrett langarnät dygnet runt redo som kan leverera direkt.

Senare år har flera härvor avslöjats med kriminella nätverk som för in lågskattad alkohol från andra EU-länder och som säljer vidare på arbetsplatser, från garage och mobila langare. Tullen har senaste halvåret gjort fler beslag av alkohol i flera riktade insatser.

Drugnews besökte Maria Ungdom i början av sommaren. Chefen Paula Liljeberg visade mottagningsrummen och berättade om alkoholförgiftningar, en påverkad flicka som försökt ta sitt liv, och ungdomar som köpt alkohol via langare.

– De unga dricker för att bli fulla, de som dricker svartsprit dricker ofta mest. Langarna tar ofta mer betalt av 14-åringar än av äldre tonåringar för att ”kompensera sig” för större risk, sade hon.

Mottagningen har ett integrerat och bra samarbete med polis, socialtjänst och andra krafter. Men Liljeberg anser att det främst är föräldrarna som kan göra något under de känsliga tonåren.

– Det gäller att återupprätta vuxenrollen. Prata med varandra, ha koll, kom överens med ungdomarna om tider och ställ rimliga krav som kan hållas. Och var nykter själv så att du kan hämta ditt barn om det skulle behövas, sade överläkare Paula Liljeberg, som arbetat tio år på Maria Ungdom, till Drugnews.

• FÖRÄLDRAKAMPANJ / Folkhälsoinstitutet, Systembolaget och frivilligrörelser som IOGT-NTO lanserade tidigare i år antilangningskampanjen ”Tänk om” som riktas till vuxna. FHI har även tagit fram nya diskussionsunderlaget ”Tonårsparlören” för föräldrar om tonåringar och alkohol. Studier visar att engagerade föräldrar som sätter gränser om alkohol har stor inverkan för barnens framtida dryckesvanor.

Drugnews/Sven Liljesson

Mer från Accent