”Gårdsförsäljningen kommer öka alkoholkonsumtionen”

Om gårdsförsäljning införs kommer alkoholkonsumtionen att öka. Det tror över hälften av socialnämndsordförandena i Sverige. Dessutom anser de att de inte har resurser att ta hand om den ökade konsumtionen. Det här visar en ny undersökning från IOGT-NTO.

Socialnämndsordförandena i Sverige är skeptiska till det förslag om gårdsförsäljning som gick ut på remiss i förra veckan. Förslaget öppnar upp för att både svenska och utländska tillverkare ska kunna sälja alkohol vart som helst i landet. En försäljning som kommer att öka alkoholkonsumtionen enligt ordförandena.

Var sjätte socialnämndsordförande tror att konsumtionen kommer att öka mycket om förslaget genomförs. Fyra av tio väntar sig att konsumtionen kommer att öka.

– Det här förslaget handlar om spritbutiker som kan öppnas var som helst. Ökar tillgängligheten så ökar också konsumtionen, säger IOGT-NTO:s förbundsordförande Anna Carlstedt.

Hälften av socialnämndsordförandena uppger också att de inte har resurser att möta och hantera en eventuell ökad alkoholkonsumtion.

– Om konsumtionen ökar så ökar skadorna. Kommunerna är redan ansträngda och de har svårt att hjälpa människor som behöver hjälp, säger Anna Carlstedt.

Även en stor andel av centerpartiets och moderaternas representanter bland ordförandena är oroliga för att gårdsförsäljningen skulle kunna öka alkoholkonsumtionen trots att deras partier är de som starkast driver på frågan.Mer än var fjärde centerpartist och var femte moderat tror på en ökad konsumtion om förslaget blir verklighet.

– Socialnämndsordförandena har en bra överblick i de här frågorna, de ser konsekvenserna på nära håll och har kanske en annan bild än andra politiker. Sedan är partierna splittrade när det gällr gårdsförsäljning. Det är stor skillnad på vad man kommer fram till om man utgår från folkhälsa eller näringsliv.

IOGT-NTO skickade enkäten via webben till samtliga socialnämndsordförande i Sverige. 150 har svarat på enkäten.

Joanna Wågström

Mer från Accent