”Förbjud föräldrar bjuda på alkohol”

DRUGNEWS: Allt fler tonåringar säger nej till alkohol, visar ny enkät. Men många bjuds på alkohol i hemmet. ”Förbjud även föräldrar att langa till sina barn”, säger Vidar Aronsson, UNFs ordförande.

Den årliga skolenkäten från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, visar att trenden fortsätter med att fler unga säger nej till alkohol. När mätningarna inleddes på 1970-talet uppgav nio av tio högstadieelever i nian att de drack alkohol.

I år svarar 58 procent av pojkarna och 65 procent av flickorna att de druckit alkohol någon gång. På gymnasiets andra årskurs uppgav 81 procent av pojkarna och 84 procent av flickorna att de dricker alkohol.

– Det är anmärkningsvärt att alltså allt fler säger nej till alkohol bland tonåringar. Det är helt klart en trend, säger forskningssekreterare Thomas Hvidfeldt på CAN, till Drugnews.

Han har svårt att ge en förklaring, men hänvisar till uppgifter om ökat dataspelande som kräver skärpt uppmärksamhet kan ha betydelse. Men även att fler högstadieföräldrar – enligt den s.k. Örebro-modellen – går samman om gemensamt förhållningssätt vad gäller tider, alkohol och andra droger.

Däremot visar enkäten att berusningsdrickandet ökar bland den majoritet som trots allt smakar alkohol och att tillgången är stor av alkohol även om man inte har åldern inne.

– Det tycks inte vara något större problem att få tag i alkohol. den främsta källan är kamrater och deras syskon, men även föräldrar och andra vuxna förser unga med alkohol, säger Thomas Hvitfeldt.

Det visar sig också att omkring hälften av högstadieföräldrar ibland låter sina barn smaka alkohol och att var femte 15-16-åring blir bjuden på ett glas eller fler hemma. Bland gymnasieungdomarna svarade var femte att de också vid flera tillfällen serverats alkohol på krogen före de fyllt 18 år.

Ungdomens Nykterhetsförbund är kritiskt till att vuxenvärlden på detta sätt erbjuder unga alkohol.

– Bland tonåringar är det många som avstår alkohol, men trycket ökar från omgivningen när åren går att börja dricka alkohol. I tv-serier, på mingel och andra sociala sammanhang finns alltid drinkar med, säger ordförande Vidar Aronsson.

Vad säger du om att föräldrar bjuder sina barn hemma?
– Trist, studier visar att dessa ungdomar även dricker mer utanför hemmet och på så sätt riskerar grundlägga ett missbruk. Jag hoppas att regeringen i sin alkoholproposition i vår föreslår att även föräldrars langande till sina barn förbjuds i lag. De trycker ju faktiskt på dem alkohol, svarar han.

Även regeringens alkoholutredare föreslog att regler om alkohol och ungdomar skulle bli tydligare.

Av Drugnews/SL


Fotnot: I CAN-rapporten ”Skolelevers drogvanor 2009” frågas även om narkotika och tobak. I enkäten har drygt 5000 elever i årskurs nio på högstadiet och omkring 4000 elever på gymnasiets årskurs två deltagit.

Mer från Accent