”Det krävs ett engagemang”

Emilia Björklin Wolff, Joachim Nilsson, Alice Ringvall och Molly Rosén går i nionde klass på Granbergsskolan i Bollnäs. De tycker att ANT-undervisningen på skolan är bra men de skulle vilja ha mer information. ”De informerar mest om droger men rökningen är det största problemet”, säger Joachim Nilsson. Foto: Joanna Wågström

På Granbergsskolan i Bollnäs satsas det på ANT-frågor. Men största delen av det drogförebyggande arbetet utspelar sig inte på lektionerna. Föräldrautbildning, drogfria aktiviteter, temadagar och ett vuxenengagemang är viktigare, enligt rektor Mats Hedberg.

– Har du bara det drogarbetet som ingår i NO då har du inget drogarbete, säger han.

I högstadiet ingår ANT i NO- och SO-ämnena, ett kapitel i åttonde och ett i nionde klass.

– Rent konkret skulle jag kunna säga att mitt ansvar som rektor är uppfyllt med den utbildningen men då kommer man inte långt. Det som ingår där är rena faktakunskaper om vad som händer i kroppen, det räcker inte, säger han.

Kuratorn Laila Engstedt och rektor Mats Hedberg jobbar mycket med ANT på Granbergsskolan. ”Vi vill stärka eleverna så att de vågar säga nej och känner att de duger som de är”, säger Laila Engstedt.

För att bygga ut undervisningen har Granbergsskolan bland annat föräldrautbildningar, temadagar och informationsträffar med polis och socialtjänst. Dessutom ordnar fritidsgården drogfria aktiviteter exempelvis på skolavslutningen.

– Det som räknas är att man har en drogpolicy, att man som lärare är beredd att sitta kvar på kvällen för att ringa någons föräldrar, att det finns resurser för temadagar.

Det behövs ett engagemang för eleverna och ett samarbete med föräldrarna.

ANT ingår knappt på lärarutbildningarna eller i skolplanen, hur ser du på det?

– Det borde finnas. Då menar jag inte faktakunskaper om droger utan hur man på skolan ska jobba med drogfrågor och annat som berör elevvård för att nå fram till eleverna. I dag hänger det på att det finns engagerade nyckelpersoner på skolorna.

I klass 9–4 A på Granbergsskolan har eleverna bland annat haft lektion med kuratorn på skolan, Laila Engstedt, om droger och deras effekter. Och polisen har tillsammans med socialtjänsten varit där för att informera om GHB och GBL.

Informationen har varit bra enligt några elever i klassen men de skulle gärna ha mer utbildning inom ANT.

– Vi gick igenom några sidor i boken på SO:n och svarade på frågor. Sedan hade vi en lektion med kuratorn, säger Molly Rosén, 15 år, från klass 9–4 A.

– Det var informationsrikt men det borde vara mer, säger klasskompisen Joakim Nilsson.

Joanna Wågström

Mer från Accent