Kamratstöd

Videokonferenser binder samman kamratstödet

Genom möten via videolänk får landets kamratstödsföreningar möjlighet att träffas regelbundet och utbyta kunskap och idéer. Nu fyller videokonferenserna ett år.

Under en knytkonferens på ett socialt forum för två år sedan lyfte kamratstödjaren och IOGT-NTO medlemmen Mattias Eriksson från Linköping idén om att dra igång videokonferenser, som ett sätt att föra landets kamratstöd närmare varandra, förbättra kommunikationen och även komma närmare förbundet.

Under videokonferenserna sitter nämligen representanter från förbundet med. Tanken är att de ska fånga upp och vidareförmedla det som diskuteras till förbundet. På så vis minskar avståndet mellan kamratstöd och förbund.

Förra hösten kom de första videokonferenserna igång. Lättast har de kamratstöd som finns i närheten av en NBV-lokal, eftersom där finns möjlighet att koppla upp sig på videolänk för de som inte har den möjligheten kan ladda ner ett program från internet.

Vi brukar vara fyra, fem kamratstöd från hela landet som deltar en gång i månaden. Förhoppningsvis kommer antalet deltagare att öka successivt. Tanken är ju att vi på ett enkelt sätt ska kunna utbyta tankar, idéer och erfarenheter med varandra och hittills tycker vi som mötts via videolänk att det är jättebra. Det finns ett stort intresse att hjälpa varandra, säger Mattias Eriksson.

Den första torsdagen i oktober blir startskottet för höstens första videokonferens.

Mer från Accent