Meningen med föreningen

”Vi är en utåtriktad förening”

Föreningen 117 Otto Lindblad i Sösdala är en av få föreningar som nettoökat de senaste åren och attraherar även icke-medlemmar till sina arrangemang.

Hej, Håkan Månsson, sekreterare i 117 Otto Lindblad i Sösdala. Vad gör ni?
– Just nu är det mycket odling. Vi har en gammal köksträdgård vid IOGT-NTO gården där vi odlar bär och frukt. Sedan gör vi sylt och saft som vi säljer eller lottar ut på vår höstauktion.

Det är ju en årstids­bunden verksamhet. Vad gör ni övrig tid?
–  Vi har föreningsmöte två gånger i månaden med något programinslag. Senast hade vi allsång. Vi är en utåtriktad förening. Många som inte är medlemmar kommer på våra fester. Vi är en av få som nettoökat de senaste åren. Nu är vi drygt 100. Vi satsar också på studiecirklar med varierande teman. Just nu utgår vi från en bok om 101 kända svenskar. Vi har haft en cirkel om altartavlor där vi åkte runt och besökte kyrkor och församlingar. En mycket populär cirkel hette ”I mördarens fotspår” och handlade om en massmördare här på bygden.

Vilka aktiviteter har ni framöver?
– Den 20 juni har vi midsommarfest, den 5 juli har vi grillkväll vid scoutstugan med NSF och den 25 augusti blir det räkfest med dans.

Tipsa om din förening! Mejla accent@iogt.se och berätta om verksamheten.

Mer från Accent