Rörelsen

Våra gårdar låter ungdomar ta över biografer en kväll i månaden

I höst planerar Våra Gårdar att dra i gång ungdomssatsningen Bio Nio – av unga, för unga. Tanken är att locka fler unga till de mindre biograferna och låta dem uppleva film på egna villkor och i egen regi.

Rent konkret handlar Bio Nio om att ge ungdomar som är knutna till Våra gårdars biografer chansen att skapa en alldeles egen bioupplevelse en fredagskväll i månaden klockan 21. De får ta över och ta fullt ansvar. Tanken är att skapa intresse för film och bio. Alla är välkomna, miljön är trygg och alkoholfri.

– Det kan handla om att bestämma vilken film som ska visas, utifrån våra valbara filmer, och att sköta om hela visningen från ax till limpa, det vill säga att hålla i själva visningen, biljettförsäljning och försäljning av snacks och dryck. Det är de unga som bestämmer, säger Lars Gillegård, biografkonsulent på Våra gårdar.

Målet är att få ihop 10–15 biografer som medverkar i ett första skede, innan projektet lanseras bredare under hösten.

Planer på samarbete med kommunerna finns och satsningen kan exempelvis kopplas till skolbio, filmverkstäder och öppet hus-verksamhet för eget filmskapande.

– Vi vill göra biografen till något mer än bara biobesök för unga, som ju inte alltid lockas av samma saker som en vuxen publik. Det känns som en jättespännande och rolig utmaning att få detta att fungera.

Mer från Accent