Kongress 2019

Två tomma poster i förslag till ny förbundsstyrelse i IOGT-NTO

Drygt en vecka innan IOGT-NTO:s kongress ska välja en ny förbundsstyrelse släpper valberedningen sitt förslag. Två poster är fortfarande tomma.

Det förslag som valberedningen presenterar ser ut så här:

Ordförande: Johnny Mostacero (omval).
Vice ordförande: inget förslag.
Kassör: Lina Boberg (är idag förbundsstudieledare i styrelsen).
Ledamöter: Vanja Lindstedt (omval), Tobias Wallin (nyval), Carin Häregård (nyval), Morgan Öberg (nyval), Mårten Malm (nyval).

– Det här är så långt vi kan komma, det här är de personer vi vill förslå i dagsläget, säger Åsa Hagelstedt, sammankallande i valberedningen, och fortsätter:

– Vi är väldigt nöjda över att kunna presentera de här namnen. De är inga rookies, utan personer som vet vad de ger sig in på och som kommer att klara uppdraget, ett uppdrag som innebär organisationsförändringar och stora besparingar.

Valberedningens plan var att föreslå nio personer, nu är det sju.

– Tyvärr har många av de vi frågat tackat nej eller hoppat av, några av personliga skäl. Vår förhoppning nu är att fler kommer att kliva fram när de ser vilka ypperliga personer som kandiderar. Nya namn kan föreslås till valberedningen eller till kongressen, säger Åsa Hagelstedt.

Till posten som vice ordförande finns i dagsläget inget namn. Att ingen föreslås till sekreterarposten beror på att valberedningen föreslår en stadgeändring som innebär att den posten utgår.

Lina Boberg, som idag är förbundsstudieledare, föreslås bli kassör.

– Hon är vårt förstahandsval. Hon har tidigare varit kassör i UNF (Ungdomens nykterhetsförbund), och eftersom hon redan sitter i förbundsstyrelsen i IOGT-NTO har hon god inblick.

Det har varit en tuff vår för valberedningen, som även den drabbats av avhopp.

– Men vi har kämpat på och vägrat att sänka ribban, säger Åsa Hagelstedt.

Kandidaternas egna presentationer

Tobias Wallin (nyval), 46 år, Uppsala

”Jag bor i Uppsala med min fru och fyra barn. Jobbar som affärsutvecklare/säljare på Saab i Järfälla med större delen av världen som mitt arbetsfält. Jag har varit engagerad i IOGT-NTO-rörelsen sedan barnsben och har betat av tre av fyra förbund i rörelsen, det är bara Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, som jag aldrig varit medlem i. Under mina år i rörelsen har jag provat på de flesta förtroendeuppdrag man kan tänka sig. Alla varianter på uppdrag i diverse föreningar, ordförande, sekreterare, kassör, utbildningsledare i diverse distriktsstyrelser och fyra år i Ungdomens nykterhetsförbunds, UNF, förbundsstyrelse. Nu ligger mitt ideella fokus på min lokalförening Funbo Framtid i Uppsala, där jag bland annat ansvarar för vår fastighet.

Jag värderar IOGT-NTO-rörelsens gemensamma grundsatser, ideologi och målbild väldigt högt. Vi är en gemensam rörelse som jobbar mot ett gemensamt mål och just rörelsesamverkan är något som jag brinner extra för. Utan ett tätt samarbete med UNF, Junis och NSF tappar vi halva syftet med organisationen och jag tror att vi tillsammans kan nå oanade höjder den kommande kongressperioden.”

Carin Häregård (nyval), 52 år, Stockholm

”Jag är utbildad folkhögskolelärare och sjuksköterska sedan 2014. Arbetar idag som specialistsjuksköterska i psykiatri på en vårdmottagning för hemlösa i Stockholm. Innan dess arbetade jag som sjuksköterska på en beroendemottagning i tre år.

Blev medlem i  Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, 1982, i Östhammar. Har varit aktiv på alla nivåer inom UNF. Mellan 1986 till 2010 var jag anställd inom rörelsen på olika sätt, kretsinstruktör i Uppsala, förbundskonsulent och biträdande förbundssekreterare i UNF, samt projektledare och förbundskonsulent inom IOGT-NTO. Vikarierade även en tid på Tollare folkhögskola med kortkursverksamhet och tillitsbanan.

Det arbete som jag är mest stolt över att få varit med och utveckla är bland annat UNFs kamratstöd inklusive julkurserna, metoderna Föräldrar tillsammans och Ledare tillsammans, alkohol-, narkotika, och tobaks policyarbete i idrottsföreningar. Var även en drivande person i försöka utveckla utbildningsinsatser som riktade sig direkt till vuxna alkoholkonsumenter för höja kunskapsnivån kring risker med alkoholkonsumtion och beroendeutveckling. Har även varit med och startat två IOGT-NTO föreningar, Trots Allt! i Uppsala och Vildvuxen i Stockholm.

Jag vill bidra med mIn kompetens inom alkohol- och drogområdet när det gäller prevention och behandling. Tror även min bakgrund inom rörelsen kan vara en tillgång i organsationens vidareutveckling. För mig är det viktigt att alla medlemmar känner sig välkomna och inkluderade, oavsett bakgrund och anledning till sitt medlemsskap.”

Morgan Öberg (nyval), 40 år, Bandhagen, Stockholm

”Jag inledde mitt engagemang i nykterhetsrörelsen i Sundsvall där jag växte upp i början av 1990-talet. Det tog mig vidare till ett engagemang på distrikts- och förbundsnivå. Jag har bland annat varit förbundsordförande i Ungdomens nykterhetsförbund,UNF, och anställd på IOGT-NTOs kansli. Just nu har jag inga uppdrag i rörelsen.

Till vardags arbetar jag som centralt kvalitetsansvarig på ett studieförbund, men har mestadels arbetat med kommunikation och opinionsbildning under mitt yrkesverksamma liv. I förbundsstyrelsen ser jag att jag kan bidra med perspektiv som gör att IOGT-NTO fortsätter att ha ett framgångsrikt alkohol- och narkotikapolitiskt arbete. Jag vill också att vi utvecklar vår organisation så att det är roligt och meningsfullt att vara engagerad som medlem. Men också att vi gör kloka val när det gäller hur vi finansierar det vi gör inom IOGT-NTO. När vi förändrar vår organisation vill jag att vi gör det med eftertanke och att vi bär med oss de tankar och kloka synpunkter som finns. IOGT-NTO gör vi tillsammans.”

Mårten Malm (nyval),28 år, Sundbyberg

”Jag är uppvuxen landsbygden utanför Växjö, Kronobergs län. Har tidigare erfarenheter av bland annat: Distriktsstyrelse iUngdomens nykterhetsförbund, UNF, Kronoberg under många år. Ledamot Förbundsstyrelsen i UNF 2011-2013. Har även haft små engagemang i Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, och i Juvente (norska UNF). Är sammankallande i valberedningen för UNF denna mandatperioden.

Studerar nu Arkitektur på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Jag hoppas att bidra med min förmåga att vara lösningsorienterad, jag är inte rädd för att kavla upp ärmarna och ta tag i svåra frågor och beslut. Jag tror man löser de stora utmaningarna vi står inför genom att hitta konkreta och ofta lokala lösningar. Jag vill se en ökning av lokal verksamhet som också bjuder in och lockar äldre UNF:are och andra unga vuxna att stanna eller bli med i rörelsen.”

Lina Boberg (omval men på ny post), 31 år, Uppsala

”Jag har suttit i Ungdomens nykterhetsförbunds, UNF, förbundsstyrelse 2009-2015 (4 år som kassör) och i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse sedan 2015. Är kassör i min IOGT-NTO-förening.

Arbetar som statistiker på Brottsförbyggande rådet.

Jag har under mina två mandatperioder satt igång en del processer som jag vill vara med att avsluta. Jag vill bygga en god och givande relation mellan förbundsstyrelsen och den nya generalsekreteraren. Jag tror att jag kan bidra med ett fokuserat och inkluderande tänkande. Att jag kan ge energi till gruppen och är bra på att lägga ambitionsnivån på rätt plats och genomföra det som ska genomföras. Jag tror att jag genom mina tidigare uppdrag har byggt på min kunskap och mitt självförtroende för att nu kunna axla kassörsrollen.”

Texten uppdateras löpande med information om de som kandiderar.

Mer från Accent