UNF

Trenden kan brytas – nu hoppas UNF på att växa

De senaste åren har UNF tappat många medlemmar. Men nu verkar det som att trenden bryts och medlemsantalet ökar för första gången sedan 2011.

När mer än halva året har gått ser det som att Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, bryter trenden med minskande medlemsantal.

– Över sommaren hade vi värvat fler än vi gjorde under hela 2017. Om vi tittar på prognoserna skulle det kunna bli så att vi faktiskt ökar, men vi ska inte ropa hej förrän året är slut, säger Samuel Somo, UNF:s generalsekreterare.

Och mycket riktigt indikerar halvårssiffrorna från UNF att organisationen kan gå med plus i medlemsantalet i år. Vid årsskiftet var 3 878 personer medlemmar i UNF. Den sista juni 2018 låg antalet på 5129 personer – en ökning med 32 procent.

– Det känns pepp. Förra året stabiliserade vi och minskade medlemstappet. Nu har vi värvat mer, och också gjort en drive med att kontakta tvåårsresistanter, säger Samuel Somo.

Tvåårsresistanterna är ett känt internt begrepp, som innebär att den som blir medlem i IOGT-NTO-rörelsen och som inte betalar sin avgift blir kvar i systemet ändå. I två år. Sedan tas de bort. Det innebär att medlemsantalet kan verka större än vad det är, eftersom de som inte betalat är kvar som medlemmar. Ett känt problem som organisationerna i rörelsen försökt ta itu med på olika sätt.

UNF har försökt lösa problemet genom att under året byta till ett nytt medlemsregister, där medlemmarna varje år får ett sms där de ombeds bekräfta att de vill fortsätta vara medlemmar. Avgiften ska betalas till föreningen, till exempelvis via swish, och föreningen ska pricka av i systemet att medlemmarna har betalat.

– Där handlar det mycket om ägandeskap hos föreningarna. Vi vill att alla medlemmar årligen tar ett aktivt ställningstagande om att vara med i UNF, men din första kontakt ska inte vara en inbetalningsfaktura, utan ett mejl som säger ”vi hoppas att du vill vara med i år också”, säger Samuel Somo.

Om trenden bryts i år, så är det första gången sedan 2011 som UNF ökar i medlemsantal.

– Det har varit ett stort fokus att växa, men samtidigt försöker vi också att jobba med att få de som kommer in att inte försvinna. Delvis handlar det om att automatisera kommunikationen med nya medlemmar. Men vi får ju se om något år hur det ser ut då, då kan vi på riktigt se hur det vi har gjort slagit ut, säger Samuel Somo.

Han tror att det är viktigt att värva många för att hitta mer engagemang för rörelsen.

– Kvantiteten ska ju ge kvalitet, men det bygger också på att vi jobbar envetet med att följa upp och ha kontakt med medlemmar.

En viktig del i UNF:s medlemsarbete är uppföljning. När någon blir värvad ska den också bjudas in till en aktivitet.

Samuel Somo. Foto: Nathalie C. Andersson

– Någon lockande aktivitet är oftast det som är nyckeln. Pizza brukar funkar bra. Det var så jag gick med: gratis fika. Men vi märker också av en nytändning i organisationen. Det är mycket som händer. Och vi börjar hitta kärnan i varför man ska gå med i UNF – för att påverka och göra skillnad. Kom och förändra världen – och få pizza. Det tilltalar mer på ett annat sätt.

Samuel Somo tror också att om medlemstrenden bryts och vänder uppåt igen, så kan det ge ytterligare en nytändning.

– Jag tror att man finner en annan glädje i att värva när det faktiskt är på väg uppåt.

Mer från Accent