Rörelsen

Tollare folkhögskola har fått en ny rektor

Den första augusti tillträdde den nya rektorn på IOGT-NTO:s folkhögskola Tollare. Han heter Mats Kempinsky och är sedan tidigare rektor på Rudbecksskolan i Örebro.

Anders A. Aronsson är ordförande i Tollares styrelse och har varit med och tillsatt den nya rektorn.

– Vi har haft en ganska lång och utdragen rekryteringsprocess. När man ska rekrytera en ledare och rektor till Tollare så rekryterar man till en väldigt strategisk position och då kan man inte hasta och ta något som känns så där. Så vi väntade lite, och när vi fick tag i Mats Kempinsky så kände vi att han var en väldigt bra kandidat, säger Anders A. Aronsson.

Mats Kempinsky har jobbat nästan 20 år som skolledare och har en bakgrund inom Nykterhetsrörelsens scoutförbund där han även arbetat som konsulent. Han har även engagerat sig lokalt i IOGT-NTO i Örebro.

Den 1 augusti började han som rektor på Tollare folkhögskola, där han kommer jobba 30 procent, samtidigt som han fortsätter sin rektorstjänst på gymnasieskolan Rudbecksskolan i Örebro.

Lösningen innebär en omfördelning av arbetsuppgifter då Tollare tidigare haft en rektor och en biträdande rektor på tillsammans 200 procent. Den biträdande rektorn på skolan har dock slutat och mycket administration och schemaläggning läggs i stället ut på lärarna tills vidare.

– En rektor har ju ganska många saker att hålla reda på: ekonomi, konferensanläggningen som Tollare har, externa kontakter och sånt. Men tills vidare koncentrerar Mats sig på den pedagogiska ledningen av verksamheten så att den fungerar för våra deltagare. Det har inneburit att en del lärare har fått ta större ansvar för schemaläggning och sånt, och styrelsen är i större utsträckning involverad i olika uppgifter, men vi hjälper alla till och fixar så det här blir bra, säger Anders A. Aronsson.

Att det blev just Mats Kempinsky som blev ny rektor beror att hans erfarenhet av skolledning, samt att han brinner för IOGT-NTO-rörelsen.

– Det handlar om en kombination av han har en gedigen skolledarerfarenhet, att han är utbildad lärare och har ett engagemang för IOGT-NTO-rörelsen. Det är ju inte så att han skulle vilja bli rektor på någon annan folkhögskola, det är just kopplingen mellan IOGT-NTO-rörelsen och Tollare folkhögskola som han ser som en intressant utmaning, säger Anders A. Aronsson.

Accent har tidigare skrivit om att det förekommit konflikter mellan personal och Tollares tidigare rektor Anders Svensson, vilket ledde till att rektorn slutade. Men nu verkar stämningen på skolan vara på bättringsvägen, enligt Anders A. Aronsson.

– Vi har precis haft planeringsdagar med styrelsen och ledningen för folkhögskolan och det känns väldigt bra. Vi har ett bra utgångsläge att jobba vidare från och tror att vi kan utveckla skolans verksamhet på ett väldigt bra sätt.

Personalen har också fått vara med och tycka till när den nya rektorn rekryterades.

– Personalen var med på intervjuerna i början av sommaren och stödde styrelsens val när vi beslutade om den nya rektorn i juni. Och nu får jag bara positiva signaler från våra medarbetare. Jag har träffat i princip alla lärare i dag vid läsårsstarten och hälsat eleverna välkomna. Man märker liksom om det är entusiasm och go och så – och vad jag uppfattat så känns det väldigt tryggt och bra och som ”nu kör vi så det ryker”.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer