Nykterhet

Tio bra tips för föreningens påverkansarbete

Vill din förening påverka? Accent har sammanställt tio bra tips för att lyckas med påverkansarbetet.

1. Tänk efter före. Bestäm er för vad det är ni vill uppnå och fundera sedan på vem eller vilka ni måste påverka för att det ska bli så. Välj i första hand den eller de målgrupper som ni kan påverka enklast.

2. Bygg relationer. Om ni kan se till att kommunala tjänstemän och politiker ser den lokala IOGT-NTO-föreningen som en resurs har ni kommit långt. Bjud på er kunskap.

3. Hitta lösningar som är bra för alla. Det kan vara bra att undvika att bara vara kravmaskin. Kom med förslag till konstruktiva lösningar. Om lösningen ligger i linje med både målgruppens och allmänhetens intressen är det stor chans att folk lyssnar.

4. Samarbeta med andra. Om ett fackförbund eller Rädda Barnen säger något om alkohol blir det ofta en större nyhet än om nykterhetsrörelsen gör det. Bygg nätverk och allianser och tänk på att det inte alltid är IOGT-NTO som måste synas i de här frågorna.

5. Våga kasta er ut i debatten! Ofta är engagemang minst lika viktigt som experkunskap. Det ni behöver lära er plockar ni upp längs vägen.

6. Var tydlig i kontakten med politiker och medier. Sammanfatta det ni vill ha sagt i några korta punkter och ta alltid med kort bakgrundsinformation om föreningen och organisationen.

7. Fokusera på en fråga i taget. Ni riskerar att bli otydliga i medias och allmänhetens ögon om ni engagerar er i för många saker på samma gång.

8. Se till att ni syns på många ställen samtidigt. När ni kör en kampanj och får uppmärksamhet i lokalmedia kan ni se till att samtidigt synas på stan med affischer och flygblad.

9. Gör en undersökning eller en rapport. Ni kan relativt enkelt göra en enkel undersökning där ni kollar vad en viss grupp tycker om exempelvis antalet serveringstillstånd i kommunen. Paketera resultatet som en nyhet och kontakta media.

10. Använd bloggar och sociala medier. (Mer om detta i nästa nummer).

Pierre Andersson

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer