trafiknykterhet

Tågförares nykterhet ska kontrolleras

SJ inför alkoholtester för sina anställda. Systemet garanterar att tågförarna är nyktra på jobbet.

SJ har provat ett system för alkoholtester i Västra Götaland. Nu införs systemet i hela landet. Systemet kontrollerar att tågförarna är nyktra inför varje skift.

När föraren kommer till arbetsplatsen identifierar personen sig med legitimation och blåser mot en sensor. Tack vare att ingen fysisk kontakt sker med apparaturen krävs ingen manuell hantering utan kontrollen sker helt automatiskt.

­ – Endast 33 enheter krävs för att täcka hela landet, säger Mark Hawthorne, representant för tillverkaren Hök instrument AB, i ett pressmeddelande.

Utrustningen klarar att testa en ny person var tionde sekund.

Systemet installeras i SJ:s depåer under våren.

– Med det nya systemet checkar föraren in på sitt arbetspass och gör ett utandningsprov på samma gång. Det ersätter de slumpmässiga prov som vi hittills har gjort och är att betrakta som en anpassning till övriga samhället, säger Tobbe Lundell, presstrateg på SJ, i ett mej till Accent.

Han påpekar att det inte tar längre tid än när förarna tidigare anmälde sig till tjänstgöring.

– Fördelen är förstås att risken att någon skulle vara påverkad i tjänsten minimeras, säger han.

Mer från Accent