Internationellt

Svenskar hjälper IOGT Polen att utvecklas

Lisa och Dennis Greve, anställda på IOGT-NTO respektive UNF, stöttar IOGT Polen i deras arbete med att utveckla verksamheten så den kan växa.

Lisa och Dennis Greve har både i sina tjänster och ideellt arbetat med organisationsutveckling och ledarskap.

– Vi fick frågan av IOGT International om vi ville utbilda IOGT Polen. Polen hade anmält intresse för att få hjälp med att utveckla sin organisationen och det är ju sådant vi jobbar med hemma. Att få dela med sig av något man kan är stimulerande och kul, säger Lisa Greve.

Första besöket i Polen gjorde paret i somras.

– Då var vi där för att lära känna dem och identifiera behoven, säger Dennis Greve.

Vid det andra besöket genomfördes en utbildning.

– Vi utbildade dem i organisationsutveckling och ledarskap och hur man jobbar i grupp. I Sverige är vi så vana att prata om sådana här saker, men för dem var allt vi sa nytt, säger Dennis Greve.

Lisa Greve betonar att de inte är där för att göra jobbet åt IOGT Polen.

– Vi tillhandahåller verktygen, men snickrar på lösningen gör de bäst själva, säger hon.

IOGT Polens verksamhet går mest ut på att ge barn och unga en meningsfull fritid.

– De driver projekt i ett av Europas fattigaste områden. Arbetslösheten är omkring 80 procent. Verksamheten går på känsla. Ena gången kommer några få barn, nästa gång kan det komma 80. De träffas i en park och har värderingsövningar och lekar, pratar om värdegrund och hur man ska vara mot andra. Tid och plats bestäms från gång till gång säger Dennis Greve.

Men verksamheten kan också se helt annorlunda ut.

– I en förening lär de sig engelska, i en annan spelar de volleyboll och basket. Det är folkbildning i praktiken, säger Lisa Greve.

Att hitta strukturer och former tror Lisa Greve är IOGT Polens största utmaning.

– I dag gör styrelsen det mesta. Ena stunden leder ordföranden lek i parken, nästa är det möten med myndigheter. Att gå från den spontana energin till att jobba med att hitta strukturer kan vara tungt. Det kan kännas som om verksamheten avstannar, men det är nödvändigt om det ska vara möjligt att för andra att ta över och för att organisationen ska kunna växa, säger hon.

Både Dennis och Lisa Greve tror att IOGT Polen har förutsättningar för att växa och bli en stark organisation.

– De har ett fantastiskt driv. De skapar nya grejer och har mod att pröva nya idéer. De är otroliga på att få folk att jobba för dem. De har massvis med volontärer. Folk dras till dem, säger Dennis Greve.

IOGT Polen har cirka 100 medlemmar. Dessutom tillkommer en mängd volontärer som gör insatser.

Mer från Accent