Sommarkampanjen

Sommarkampanj ska ge fler barn möjlighet att få fina minnen

50 000 svenskar har fått brev om IOGT-NTO:s sommarkampanj. Syftet är att berätta om hur viktig nykterhetsrörelsens lägerverksamhet är för barn som lever med missbruk, och att få fler att bidra.

IOGT-NTOs stora sommarkampanj drog i gång den 10 juni, då de flesta barn har haft skolavslutning. Kampanjen har hittills synts på sociala medier och syftet är att få människor att stödja barn som växer upp i familjer där någon vuxen har ett miss- eller riskbruk av alkohol. Mottagarna uppmanas att skänka en gåva så att fler barn kan åka på läger.

Ungefär vart femte barn i Sverige växer upp under dessa förhållanden och under sommarlovet är de här barnen särskilt utsatta. Sommarlovet är långt, man har inte den vardagsrutin som skolan ger, samtidigt som alkoholkonsumtionen ofta ökar under sommaren. Vuxna med riskbruk dricker ännu mer.

– Kampanjen förklarar varför det är så viktigt med våra läger, där barnen kan hitta styrka tillsammans med trygga vuxna och där de kan slappna av och bara få vara sig själva i en nykter miljö. Kampanjen fungerar också som upplysning om hur många barn det är faktiskt är som berörs. Det tror jag inte att alla är medvetna om, säger Natasha Jevtic Esbjörnsson, insamlingsansvarig på IOGT-NTO.

Kärnan i sommarkampanjen är dock de 50 000 brev som i dagarna har skickats ut till svenskar i hela landet. I brevet uppmanas mottagarna att ge en gåva på 100 kronor, för att ge fler barn möjlighet att åka på läger och få fina sommarlovsminnen.

– Vi har fått massor av positiva kommentarer om kampanjen på Facebook och några berättar att de har egna erfarenheter av att växa upp med missbruk. Många blir berörda. Nu börjar folk även ringa om breven. Vi hoppas förstås på många gåvor och kommer att följa upp med ytterligare ett brev i augusti till dem som har visat intresse att skänka pengar. Tanken är att de kan bli givare även i framtiden, säger Natasha Jevtic Esbjörnsson.

Mer från Accent