Sober October

Sober October lyfts av IOGT-NTO

I år stödjer IOGT-NTO och NBV kampanjen Sober october nationellt, eftersom man vill tydliggöra alkoholnormen.

I söndags drog kampanjen Sober october igång för sjätte året i rad och i år är IOGT-NTO och NBV med och lyfter kampanjen nationellt.

För IOGT-NTO är Sober October ett självklart och logiskt samarbete eftersom hälsofrågor och utmanande av alkoholnormen är ämnen i fokus för organisationen, menar Johnny Mostacero, IOGT-NTO:s förbundsordförande.

– Vi har i år valt att ta extra höjd kring detta, eftersom vi tycker det är viktigt att belysa alkoholnormen. Om man tar en vit månad och ställer sig utanför alkoholnormen, så framträder den tydligare, vilket blir en tankeställare, säger han.

Han gillar initiativet som han beskriver som otvunget och enkelt. Folk kan utmana varandra eller delta i olika aktiviteter som bland andra IOGT-NTO arrangerar på flera ställen i landet, exempelvis Öjebyn. Själv har han skrivit en debattartikel i ämnet.

– Sober October är en väldigt bra ingång till samtal om alkoholnormen, förutom att den har många hälsofördelar, säger Johnny Mostacero.

Sober October startades 2012 av Anders Westermark, vd på mediehuset Norran, och i år har de lanserat en Sober October-app som man kan ladda ner från app-store.

– Med appen kan man ranka sitt mående. Det är ett bra och konkret verktyg för att synliggöra sin alkoholkonsumtion, säger han och berättar att mediehusets uppdrag är bland annat att jobba för folkhälsa.

Jag kände att det var viktigt att lyfta frågor kring vår alkoholkonsumtion i lokalsamhället och när jag hörde talas om Sober October i Kanada, så tänkte jag att kan de så kan vi, säger Anders Westermark som för sex år sedan drog igång en Sober October-kampanj för att uppmuntra folk att reflektera kring sin alkoholkonsumtion.

Kampanjen växte snabbt, blev populär och uppmärksammad och är i dag återkommande år efter år.

– Individens reflektion kring sin konsumtion är såklart viktig, men jag tycker att det är lika viktigt att fundera över hur vi bemöter folk som inte dricker. Det är bedrövligt att ifrågasätta folk som väljer att avstå alkohol, säger Anders Westermark.

Mer från Accent