Nykterhet

Skövdeföreningen 17 Thor firar 135 år

Nästa söndag, den 16 augusti, firar IOGT-NTO 17 Thor i Skövde 135-årsjubileum. Det kommer att uppmärksammas med ett vanligt medlemsmöte samt visning av gamla bilder och historik.

IOGT-NTO föreningen 17 Thor i Skövde är en av nykterhetsrörelsens äldsta och bildades 1880. Siffran 17 anger att den blev landets 17:e IOGT-förening. Det som är lite speciellt med just den här föreningen är att den har varit aktiv under alla år. Just nu har den 130 medlemmar.

– Som mest hade föreningen 350 medlemmar. Det var kring förra sekelskiftet. Sedan har medlemsantalet varierat genom åren. Medelåldern på våra nuvarande medlemar är hög, men vi har regelbundna möten och arrangerar studiecirklar. Bland annat har vi en läscirkel och en studiecirkel i Qigong, säger Lars Westh, vice ordförande i föreningen.

Böcker och litteratur har alltid varit en viktig del av föreningen. I början på 1900-talet hade man ett gediget bibliotek och 1925 kunde medlemmar låna böcker av författare som Viktor Rydberg, Charles Dickens, Alexander Dumas och Viktor Hugo.

Förutom IOGT-NTO medlemmar inhyser huset också en UNF-förening med ett 100-tal medlemmar.

Själva huset är en gammal direktörsvilla som föreningen fick överta 1964 när kommunen behövde marken som det gamla ordenshuset från 1888 stod på. Huset revs.

– Det blev ett byte och vi är mycket nöjda med den här fina villan, säger Lars Westh, som ser fram emot firandet nästa söndag.

Mer från Accent