Nykter scouting

Scouter stärker flickors självkänsla

Kenyas flickscouter åker på hajk som vilka scouter som helst. Ovanligare är att de utbildar politiker, journalister och allmänhet i alkoholpolitik.

Solen gassar på gården bakom Kenya Girl Guides Associations hus. Huset ligger fint på presidentpalatsets område i 
Nairobi. Presidentfrun är organisationens beskyddare.

Den här helgen är det läger. Flickorna har rest tält hela förmiddagen. Nu leker de ringlekar och sjunger. Texterna handlar om att man inte ska använda alkohol och andra droger. Plötsligt hörs flickorna ropa något välbekant: ”Be prepared”. ”Alltid redo” är alla scouter – även i Kenya.

Elisabeth Ogott, programkoordinator för organisationen, berättar att KGGA har 155 000 medlemmar. Verksamheten går ut på att stärka flickor och unga kvinnor.

Mary Anyango, 16, Edith Micere Migwi, 16, Stacy Ruth, 13 och Maureen Kibagendi, 17, står intill sitt tält. De berättar att de lärt sig mycket om hur de ska ta hand om sina kroppar.

– Vi pratar om pojkar, hur man ska skydda sig mot HIV och om att man ska undvika droger och alkohol, säger Mary Anyango.

Flera av flickorna har vänner som dricker eller använder droger.

Men KGGA:s verksamhet kretsar inte enbart kring hälsofrågor.

– I eftermiddag ska vi ut och spåra. Andra gånger ägnar vi oss åt volontärarbete. Vi har också mycket fysisk aktivitet. Det är viktigt med rörelse för att få kontroll över kroppen. Det ökar självkänslan, säger Jennifer Matiku, som varit ledare för gruppen i nio år.

KGGA har två center där handikappade kvinnor kan utbilda sig till frisörer eller sömmerskor.

– Bidraget vi fick från IOGT-NTO har vi använt som startbidrag åt unga kvinnor. För pengarna har de till exempel köpt en symaskin och många har startat en egen rörelse, berättar Elisabeth Ogott.

Foto: Eva Ekeroth
Elisabeth Ogott. Foto: Eva Ekeroth

Organisationen arbetar också alkoholpolitiskt.

– Vi bjuder in media till våra evenemang, särskilt när vi träffar politiker, för att journalisterna ska få ökad förståelse för hur alkoholpolitiken fungerar. De har varit väldigt positiva och skriver om alkoholens konsekvenser. Vi vill utbilda allmänheten för att öka förståelsen för begränsningar av tillgången på alkohol och öka pressen på politiker och företag, säger Elisabeth Ogott.

Mer från Accent