UNF

Samuel Somo UNF:s nya generalsekreterare

Igår fick Samuel Somo beskedet att han blir generalsekreterare för Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, från och med den 2 maj. Hans största utmaningar blir att hitta nya sätt att öka engagemanget och antalet medlemmar.

Hur känns det?

– Det känns helt galet och jättespännande! Jag kom in i nykterhetsrörelsen via UNF redan som 13-åring hemma i Jönköping, men har varit borta från UNF sedan 2011, då jag började jobba för NBV och IOGT-NTO. Det känns fint att vara tillbaka där allt började. Nu senast kommer jag från Techsoup, där jag jobbat som projektledare.

Vad betyder UNF för dig?

– UNF har betytt massor. Jag gick med efter att ha bjudits på gratis fika och upptäckte att det passade mig perfekt. UNF har varit en viktig del av min uppväxt och en trygg plats att vara på. Jag kände mig sedd och hörd och accepterad för den jag är och det har präglat mig mycket. Det var i UNF jag fick min demokratiska skolning, lärde mig att föra mig i olika sammanhang, jag lärde mig tolerans och sätta mig in i andra människors situationer. UNF har lärt mig att organisera och administrera, ja nästan allt det som jag har nytta av i mitt yrkesliv i dag.

Varför är du rätt person att leda UNF?

– Just för att jag har en så bred bakgrund och erfarenhet inom nykterhetsrörelsen. Nästan allt jag kan har jag lärt mig här och jag har ett stort kontaktnät. En annan styrka är att jag både har ett inifrån- och ett utifrånperspektiv. Jag är inte född in i nykterhetsrörelsen. Och så är jag jäkligt peppig och entusiasmerande, det tror jag är en bra egenskap.

Hur vill du utveckla UNF?

– Jag vill hitta vändpunkten i den nedåtgående medlemsspiralen och få ungdomarna att hitta sitt engagemang. Medlemsantalet minskar samtidigt som svenska 15-åringar dricker allt mindre, så nu gäller det att hitta former och strukturer för oss att möta upp dessa ungdomar och få dem med på banan. Alkoholnormen är en viktig fråga liksom att titta på nya engagemangsformer. Jag vill att UNF ska vara en demokratiskola och min önskan är att alla högstadieelever ska känna till UNF och helst lära sig om demokrati genom oss. Vi ska vara närvarande i alla ungdomars liv.

Vilka andra utmaningar står du inför?

– Det är viktigt att vara modig och anpassa sig efter trender för att locka fler medlemmar. Samtidigt får vi inte bli för populistiska och vända kappan efter vinden. Det kan vara en svår balansgång och är en utmaning.

Mer från Accent