Medlemmar

”Så ska vi bli fler i IOGT-NTO”

IOGT-NTO har som mål att värva 4 000 nya medlemmar i år. Men ungefär lika många lämnar organisationen varje år. Det ska det nu bli ändring på. Redan i år är målet att 500 färre ska lämna.

IOGT-NTO har lagt mycket energi på att värva nya medlemmar de senaste åren, men det faktum att ungefär  4 000 personer lämnar organisationen varje år gör svårt att få till en nettoökning. Ungefär hälften av dem som lämnar rörelsen avlider eller hör av sig och meddelar att de inte längre vill vara med, men lika många stryks på grund av att de inte betalat sin medlemsavgift på två år, så kallade restanter. Dem ska nu IOGT-NTO satsa på att behålla.

– Vår distriktsstyrelse har lagt en ny strategi, både för värvningen, för hur vi ska ta emot de nya som kommer och hur vi ska behålla dem vi har. Strategin är presenterad för föreningsordförandena som tyckte att den var bra, säger Gunilla Nilsson, Kalmar.

Hon säger att en personlig kontakt med restanterna är viktig.

– Annars får vi inte veta om det är ett medvetet val att strunta i att betala, eller om det bara blivit bortglömt, säger hon.

Hon inser dock att alla inte tycker att det är så lätt att ta kontakt.

– En del tycker inte om att ringa folk de inte känner, särskilt inte om ska ringa och påpeka att någon inte betalat avgiften. Därför är det viktigt att tänka igenom hur man lägger upp samtalet. Då behöver det inte vara så svårt. Förhoppningsvis ska det leda till något positivt, säger hon.

I Kalmar är man överens om att det är föreningarna som måste göra insatsen.

– Men om en förening absolut inte kan tänka sig att ringa så blir det distriktets ansvar, säger hon.

Alla medlemmar tillhör inte heller någon förening.

– I Stockholms distrikt är en tredjedel av alla medlemmar direktanslutna. De måste också få information och bli inbjudna till aktiviteter. Förhoppningsvis kan de hitta något som passar dem. Styrelsearbete och värvning är inte för alla, säger Anna Elgh, distriktskonsulent i Stockholm.

Allt ansvar för att engagera medlemmar kan alltså inte läggas på föreningarna.

– Vissa saker måste föreningarna göra, men distriktet måste också ta ansvar för en del och annat måste förbundet göra. Jag hör till dem som gillar tanken på en ”engagemangsportal”.  Där medlemmar skulle kunna anmäla sig till ett avgränsat uppdrag som att som att skjutsa till en aktivitet eller att skriva ett mejl till en viss politiker om ett visst ämne. Det skulle vara ett sätt för dem som inte vill engagera sig regelbundet att få möjlighet att göra en insats, säger hon.

Hon berättar att alla nya medlemmar i Stockholms distriktet bjuds in till fest tillsammans med den som värvat dem.

– Vi började med en grillfest i våras och nu ska vi ha fest igen i september. Det blir information och mat, en första introduktion till vilka vi är, säger hon.

Hon välkomnar satsningen på restanterna.

– När jag var ny undrade jag varför det var så viktigt att värva så många. Nu har det svängt och man talar mer om att ta hand om dem vi värvar. Det gillar jag verkligen, säger hon.

Andrea Lavesson, chef för engagemangsavdelningen på IOGT-NTO, tror att det kan vara en tacksammare uppgift.

– Det viktiga är att vi nettoökar, inte att vi får nya medlemmar. De som en gång sagt ja till medlemskap borde vara lättare att engagera på något sätt. Om vi värvar 4 000 och inte välkomnar dem till organisationen är det inte mycket vunnet, säger

Målet för 2016 är att värva 4 000 nya och minska antalet utträden med 500.

– Just nu ligger vi på ungefär samma antal som förra året, så uppenbarligen behöver vi göra mer, säger hon.

Eftersom målet är nytt finns ingen färdig plan för arbetet. En första diskussion har hållits med distriktskonsulenter och utvecklingskonsulenter. Under kurs-kurshelgerna i september kommer diskussionerna att fortsätta för att avslutas på september-konferensen för distriktsordförande och distriktskassörer.

– Men vi har börjat med att uppmana föreningar och distrikt att ta kontakt med alla som inte betalat. För många reatanter räcker det säkert med ett telefonsamtal där de får veta att deras medlemskap betyder något för oss. Ju närmare medlemmen desto större chans att hamna rätt i det samtalet. Den vanligaste frågan vi får när vi, från kansliet, ringer nya medlemmar är: När har min närmaste förening nästa möte? Och det kan vi inte svara på, säger hon.

Det är också viktigt att hitta aktiviteter som engagerar.

– Fika för alla är en sådan aktivitet. Det är en form som fungerar. Det ska kännas inbjudande. De flesta restanter tappar vi under deras första två år som medlemmar. De måste känna sig välkomna från början. Det är föreningarnas ansvar att hitta ett sätt att kanalisera engagemanget, säger hon.

Läs mer i Accent om IOGT-NTO-föreningen Roslagens hopp som tappat hoppet och behöver hjälp för att inte tappa medlemmar.

Mer från Accent