Nykterhet

Så gick värvningen på centralen

Värvningarna på Stockholms central och Malmö centralstation gav ungefär 218 medlemmar. Men än är det långt kvar till värvningsmålet på 5 000 nya medlemmar i år.

Under två veckor har IOGT-NTO stått på centralstationen i Stockholm och Malmö för att värva medlemmar.

I Stockholm värvades 111 nya medlemmar och i Malmö ungefär 107 stycken (i siffran ingår några personer som är under 26 år och därmed kommer registreras som UNF-medlemmar).

Det innebär att det hittills i år har värvats ungefär 2 424 personer. Målet är 5 000 nya IOGT-NTO-medlemmar i år. Alltså saknas mer än hälften för att målet ska uppnås.

– Det är lite uppförsbacke, men vi kan inte säga ”fan, det är hälften kvar”, då blir det ju tungt. Vi får inte ge upp nu för att det är långt till målet. Vi ska satsa ännu mer och lägga i en växel till, säger Lizzette Masterson, verksamhetsutvecklare på IOGT-NTO, som jobbar med värvning och kamratstöd.

Kommer det ske några omprioriteringar för att nå målet?
– Ja. Mer personal på kansliet kommer att stärka upp värvarteamet. Olika personer kan då koncentrera sig på värvning så att vi kan uppnå målen, säger Lizzette Masterson.

Hur är antalet värvade jämfört med förra året?
– Det är trögare i år. Jag vet inte vad det beror på. Men jämfört med förra året så har vi höjt målet med 1 000 medlemmar också.

Förutom omfördelning av personal kommer IOGT-NTO även att satsa på julvärvning under vecka 48–50. Snart är det också dags för Fika för alla-kampanjen.

Mer från Accent