Aktivism

Så blir du en framgångsrik nätaktivist

Brit Stakston, mediestrateg på JMW och författare till flera böcker om sociala medier, delar med sig av sina bästa tips om att jobba med opinionsbildning i den digitala världen.

Ta dig över tekniktröskeln – använd sociala medier

Att inte använda sociala medier i opinionsbildningen är att göra det svårt för sig, enligt mediestrategen Brit Stakston.

– Det är så mycket lättare att nå ut. Sociala medier möjliggör dialog och tillåter diskussionen att ständigt pågå. Det ger unika möjligheter att få reda på vad andra tycker i frågor som är viktiga, säger hon.

Hon tycker att sociala medier fungerar särskilt bra i Sverige.

– Vår folkrörelsetradition gifter sig så effektivt med sociala medier. Vi är vana att låta många komma till tals och lyssna på varandras åsikter. De traditionella organisationsformerna mår bra av att möta den sociala medievärlden. Man ser hur andra människor reagerar på det man säger och gör, vilket ger feedback på ett sätt som inte tidigare var möjligt.

Lyssna

Börja med att kolla hur de egna frågorna diskuteras på sociala medier. Stämmer mina kunskaper, och erfarenheter med diskussionen? Behöver jag nya argument? Hur reagerar människor på olika argument? Vilka verkar fungera? Hitta intressanta personer att följa på Twitter. För att klara att hänga med och kunna vara aktuell i sina inlägg behöver man lägga lite tid på att bevaka diskussionen, enligt Brit Stakston.

Agera

Ge dig in i diskussionen och börja föra en dialog. Det gäller att inte bara föra ut det egna budskapet utan även lyssna på reaktionen och lära av den. Starta en hashtag på Twitter. Använd den för att förstärka sådant som redan görs, t ex IQ´s reklamfilmer på TV om ni gillar dem. Dra igång en diskussion på Twitter och märk den med din hashtag. (Ni vet, de brukar se ut så här: #detmanskriverom.)

Reagera

Tipsa om aktuella länkar, material och evenemang som knyter an till diskussioner som redan pågår. Återanvänd gärna sådant du eller organisationen gjort tidigare.

– Om man håller koll på vad som skrivs kan man enkelt hänga på och tipsa om den egna verksamheten när diskussionen kommer in på något inom ert område, till exempel ”Har du sett vår rapport om…?”, ”Visste du att vi kommer att ha det här seminariet?” Men då är det viktigt att vara relevant, säger Brit Stakston.

Låt aktiviteterna leva längre – och dela med dig

– Genom de sociala medierna kan du få ut så mycket mer av varje enskild aktivitet, säger Brit Stakston.

Genom att dela med dig redan på planeringsstadiet skapar du ”bakom kulisserna” – känsla. Man kan också rapportera live från ett evenemang genom att filma reaktioner och prata med folk som deltar, till exempel vid ett rapportsläpp.

– Sedan presenterar man själva rapporten och efteråt kan man följa upp med reaktioner på den. På så vis får du ut mycket mer av varje aktivitet och den blåser inte över lika fort.

Kolla hur andra jobbar

Organisationer som arbetar medvetet och strategiskt med nätet är Rättviseförmedlingen och Ung Cancer enligt Brit Stakston. Det är unga organisationer som vuxit fram ur en persons vilja att förändra och som bygger på sociala medier. Men hon tycker även att IOGT-NTO är en organisation som håller sig väl framme.

Mer från Accent