Internationellt

Rekordstor ansökan för internationell utveckling

IOGT-NTO-rörelsen har lämnat sin största ansökan om medel någonsin till Forum syd. Ansökan gäller den internationella verksamheten de kommande fem åren.

IOGT-NTO-rörelsen har ansökt om 25 miljoner kronor per år för internationell verksamhet de kommande fem åren. Mottagare av ansökan är Forum syd som fördelar SIDA-pengar mellan civilsamhällets biståndsorganisationer.

Hur kommer det sig att ni sökt så mycket pengar?

– Tidigare har vi bara kunnat söka för tre år åt gången. Nytt för i år är möjligheten att söka för fem år. För fem år behövs förstås mer pengar, och så har vi en del satsningar på nya partnerorganisationer, säger Sara Heine, chef för internationella avdelningen på IOGT-NTO.

Är det bättre att söka medel för fem år än för tre?

– Det ligger väldigt mycket jobb bakom varje ansökan. Det tar oss ungefär ett år att föra diskussioner med våra partnerorganisationer och formulera ansökan. Medlen vi får är att betrakta som en rambudget. Vi gör kontinuerliga utvärderingar och ser om vi behöver göra ändringar i upplägget. Varje år lämnar vi in en uppdatering med de förändringar vi vill göra.

– För oss, som inte jobbar med hela biståndsområdet utan har ett tydligt mål, blir det inte så stora förändringar. Även om rapporten efter periodens slut blir mer omfattande än tidigare så blir det mindre jobb totalt med en ansökan som sträcker sig över en längre period.

Vilka är de nya samarbeten ni söker medel för?

– Vi söker nya partnerorganisationer fram för allt i Sydostasien; i Laos, Myanmar och Vietnam. Några av våra partnerorganisationer står nu på egna ben och får finansiering från annat håll. Andra har tappat viktiga personer och är inte längre organisationer vi vill samarbeta med. Även i Östafrika är det byten av några organisationer. En av de nya är organisationen Femina Hip. De har en bred och rolig målgrupp.

Femina Hip var från början klubbar som startats av den tanzaniska ungdomstidningen Fema för att diskutera innehållet i tidningen och de radio- och TV-program som tidningen sänder, och som Accent skrivit om.

Fema blev kontaktade av ett bryggeri som vill göra en kampanj tillsammans med dem, kampanjen skulle handla om att man inte skulle dricka öl före 18-års ålder. Fema kontaktade i sin tur IOGT-NTO-rörelsens regionchef i Östafrika, Johan Sundqvist, som avrådde från samarbetet. Nu står organisationen på tur att bli en av IOGT-NTO-rörelsens samarbetsparter i Tanzania.

För utses till samarbetsprojekt måste projektet dela IOGT-NTO-rörelsens fyra mål:

  1. En alkoholpolicy och lagar, som är i enlighet med WHO:s rekommendationer, ska ha beslutas och implementerat.
  2. Att civilsamhället är engagerat i lokala aktiviteter och projekt för att minska konsumtionen av alkohol och andra droger. Organisationerna ska vara synliga och få erkännande av myndigheterna.
  3. Signifikant minskning av konsumtion och produktion av alkohol i landet.
  4. Partnerorganisationerna utmanar alkoholrelaterade normer och involverar barn och unga i arbetet för att minska alkoholrelaterade problem genom att arbeta för ökad jämställdhet.

– Att arbeta med jämställdhet och alkoholkonsumtion funkar åt båda håll. När jämställdheten ökar tar män större ansvar och då dricker de mindre. Män som tar större ansvar blir mer jämställda, säger Sara Heine.

Hon påpekar att IOGT-NTO och andra civilsamhällesorganisationers roll är så mycket större än att dela ut pengar.

– När vi går in blir det ett utbyte mellan två organisationer. Det finns ett mervärde i ideologiskt utbyte. Det är vår viktigaste roll. Vi byter erfarenheter med varandra och sprider dem vidare över världen.

Hur troligt är det att ansökan beviljas?

– Det är ganska osäkert läge just nu på grund av flyktingsituationen. I höstas aviserades neddragningar på femtio procent på budgeten till bidragsländer, men i slutändan behövde vi inte göra några nedskärningar då. Hur det blir nästa år vet vi inte. Än är inga politiska beslut fattade, säger Sara Heine.

I oktober väntas ett förhandsbesked, men först i december fattas beslut.

Mer från Accent