Radiohjälpen

Radiohjälpen fortsätter samarbeta med IOGT-NTO-rörelsen

IOGT-NTO-rörelsen har fått förnyat förtroende som samarbetspartner till Radiohjälpen. ”Inte oväntat, men ändå väldigt glädjande”, säger Jens Rosbäck, chef för internationella avdelningen.

Under sommaren har besked kommit från Radiohjälpen om att IOGT-NTO-rörelsen godkänts som samarbetspartner i ytterligare fem år.

– Det var väntat, men nervöst ändå innan beskedet kom. Man oroar sig alltid för om man har missat något i ansökan, säger Jens Rosbäck, chef för internationella avdelningen på IOGT-NTO.

Han hade dock inte behövt oroa sig. I brevet med beskedet tackar Radiohjälpen för en tydlig och bra ansökan. IOGT-NTO-rörelsen var även tidigare samarbetspartner, men ny ansökan måste göras vart femte år. Mycket arbete ligger bakom den.

– Vi har skickat information om IOGT-NTO-rörelsen, hur vi arbetar och hur vi tänker framåt med det internationella arbetet, till exempel, säger Jens Rosbäck.

Framöver vill IOGT-NTO-rörelsen dra ner på antalet projekt.

– I början av året hade vi nio projekt i gång i olika delar av världen. Nästa år kommer vi att dra ner antalet till fyra. Flera av projekten har varit ettåriga. Nu vill vi gå över till tvååriga satsningar. Då blir det mer pengar till varje projekt.

Färre projekt innebär också en effektivisering.

– Vårt arbete blir effektivare och vi kan ägna oss mer åt alkohol som utvecklingshinder, och mindre åt projektadministration, säger Jens Rosbäck.

Även för Radiohjälpen är alkohol en viktig fråga. Som Accent skrivit om tidigare kommer alkohol att vara i fokus för årets Världens barn-insamling som drivs av Radiohjälpen.

Mer från Accent