Nykterhet

Oenighet kring flytt av Internationella Institutet

På tisdag fattar IOGT-NTO-rörelsens riksstyrelse beslut om rörelsens biståndsorgan ska flyttas från Mölnlycke till Stockholm. Frågan väcker heta känslor och det råder oenighet om beslutsgången är den rätta.

IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund äger gemensamt biståndsorganisationen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut, III. Biståndsorganisationens administration ligger i Mölnlycke, och det har länge diskuterats om den bör flyttas till IOGT-NTO-rörelsens kansli i Stockholm istället.

Nu har IOGT-NTO-rörelsens ordförandegrupp lagt fram ett förslag som innebär att III flyttas till Stockholm senast den 31 december 2012. På tisdag den 28 september ska IOGT-NTO-rörelsens riksstyrelse fatta det slutgiltiga beslutet.

Internationella Institutets generalsekreterare, Esbjörn Hörnberg, är mycket kritiskt till hur beslutsgången ser ut.

– Jag tycker ju att det organ som egentligen ska besluta om det här är styrelsen för Internationella Institutet, och den har inte varit konsulterad. Det ser konstigt ut att ägarna bestämmer det här över huvudet på styrelsen.

Den eventuella flytten har även rört upp känslor hos de åtta anställda på Internationella Institutet, enligt Esbjörn Hörnberg.

– De har fått en klar signal om att institutet ska flytta och de som är bosatta och rotade i Mölnlycke kommer omedelbart att se sig om efter andra jobb. De är upprörda eftersom de tycker att de inte har fått komma till tals. Det här kom som en blixt från klar himmel, säger Esbjörn Hörnberg.

Anna Carlstedt, IOGT-NTO:s förbundsordförande, ställer sig oförstående till kritiken.

– Jag hade verkligen velat att institutets styrelse hade velat fatta det här beslutet. Problemet är att Internationella Institutets styrelse sa att de inte ville fatta beslut om det här, så vi fick det i vårt knä trots att vi inte ville det.

Maj-Lis Lööw, styrelseordförande i Internationella Institutet och sekreterare i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse, hävdar å sin sida att Internationella Institutets styrelse inte alls har avsagt sig beslutet om flytten.

– Jag förstå inte vad Anna Carlstedt menar. Jag är väldigt kritisk till att man bestämmer om det här utan att man ber institutet att tala om hur flytten ska gå till. Förslaget är att det ska vara klart vid en viss tidpunkt, och det datumet är bara gripet ur luften. Det är jag kritiskt till och det kommer jag att framföra. Det är olyckligt hanterat.

Maj-Lis Lööw är inte bara kritisk till beslutsgången, hon är även motståndare till en flytt.

– Jag har hela tiden sagt att jag tycker att det kostar mer än det smakar att flytta – det skulle vara olyckligt för verksamheten. Den här verksamheten kräver stor professionalism och den sitter i Mölnlycke. Det går säkert att ersätta den med folk i Stockholm, men en flytt kommer ju att skada verksamheten under en lång tid. Dessutom tycker jag att tidpunkten för en flytt är väldigt olyckligt vald, säger Maj-Lis Lööw.

Jenny Stadigs

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer