Alkohol på jobbet

Nyktrare kring jobbets julbord

Accent har frågat tio arbetsgivare om deras policy kring alkohol som gåva och på julbordet. Trenden tycks gå mot ökad nykterhet. Men mycket återstår för att svenska arbetsplatser ska bli helt alkoholfria.

IQ publicerar i dag en undersökning från Sifo som visar att 4 av 10 tillfrågade har varit på en julfest med sitt arbete där man upplever att det druckits för mycket alkohol. Många svarar också att de inte tycker att alkohol är en viktig del av julfirandet med jobbet. Accents enkät bland stora svenska arbetsgivare antyder att det är en inställning som delas av flera arbetsgivare.

Inget av företagen i Accents enkät uppger att de erbjuder alkohol på sina julluncher på dagtid. Däremot kan det förekomma ett eller två glas vin vid kvällsaktiviteter/julmiddag. Samtliga tillfrågade har nolltolerans när det gäller alkohol som gåva till anställda. Däremot uppgav några att de inte lägger sig i privata insamlingar kollegor emellan, och att det då kan förekomma alkohol som gåva.

I dag varken dricker eller serveras anställda alkohol under arbetstid, åtminstone inte med arbetsgivarens goda minne.

På Scania råder nolltolerans mot alkohol som gåva, vare sig det gäller att ge eller ta emot. Alkohol får inte heller medföras till arbetsplatsen, så den som passat på att handla på Systemet på lunchen får deponera sitt inköp i receptionen. Då nolltolerans mot alkohol gäller under arbetstid serveras ingen alkohol på julluncher. Vid eventuella julmiddagar på kvällstid förekommer dock att alkohol erbjuds, men i begränsad omfattning. Det kan innebära ett glas glögg och en julöl, alternativt ett glas vin.

Hans-Åke Danielsson Foto: Pressbild
Hans-Åke Danielsson Foto: Pressbild

Hans-Åke Danielsson, pressansvarig på Scania, har 40 års yrkeserfarenhet från både offentlig och privat förvaltning. Hans bild är att det har skett en tillnyktring över tid gällande alkohol på arbetsplatser.

– I dag varken dricker eller serveras anställda alkohol under arbetstid, åtminstone inte med arbetsgivarens goda minne. Så var inte fallet när jag jobbade i försvaret på 1970-talet, då det ansågs okej att dricka punsch till ärtsoppan vid torsdagslunchen, eller en halv flaska vin vid en lunchpicknik i det gröna. För att inte tala om journalistiken, där det förekom att nattredaktörer hade en back öl stående på redaktionen, säger Hans-Åke Danielsson.

Han upplever en positiv attitydförändring, både hos de anställda och bland chefer, och menar att chefens inställning och omdöme smittar av sig på de anställda.

– Det finns i dag en ökad kunskap och medvetenhet om att alkohol inte hör hemma på arbetsplatser eller vid representation. Chefer utbildas också i att upptäcka anställda med beroendeproblem. Alkoholproblem hos anställda innebär ju inte bara att en person och dennes närstående drabbas utan också om produktionsbortfall. Och att ge bort alkohol som gåva är förkastligt. Man vet ju inget om mottagaren eller dennes familj, till exempel om det finns alkoholproblem, säger Hans-Åke Danielsson.

 Det här är en känslig fråga

Agneta Trygg. Foto: Trygga barnen.
Agneta Trygg. Foto: Trygga barnen.

Agneta Trygg, grundare av organisationerna Trygga Barnen och Trygga Vuxna, håller med om att arbetsplatser generellt har blivit mer restriktiva när det gäller alkohol. Men fortfarande finns mycket att göra för att öka medvetenheten, och att det finns många företag där alkohol självklart serveras vid exempelvis representation. Något hon vill lyfta och försöka påverka.

Därför har hon nu skickat ut ett brev till 150 företag i näringslivet. Brevet innehåller information om alkoholnormen i näringslivet, hårdfakta om alkoholens negativa effekter socialt, fysiskt och ekonomiskt, samt hur både anhöriga och produktion drabbas. I brevet uppmanas företaget ta tag i förändringsarbetet kring alkoholnormen, samt kontakta Trygga Vuxna för ett samtal kring dessa frågor.

– Det här är en känslig fråga, men jag hoppas att brevet ska få några att reagera. Det är tyvärr ganska vanligt att företag bekostar de anställdas alkohol på jobbmiddagar och firanden, samtidigt som man låter bli att satsa på friskvård. Det är beklämmande, säger hon.

Agneta Trygg upprörs över att arbetsplatser väljer att fira framgångar i champagne, och att säljföretag ger bort alkohol i present till högpresterande anställda.

– I universitetsvärlden är det också alltför vanligt med alkohol. Jag var på ett seminarium på juridiska fakulteten mellan klockan 16 och 18 och då bjöds det på ostbricka med vin.

Agneta Tryggs främsta drivkraft är omsorgen om de barn som drabbas av föräldrars drickande.

– Jag vill inte att föräldrar ska komma hem småberusade från jobbet. Dessutom är det en samhällsekonomisk förlust. Anställda med alkoholproblem presterar sämre och kostar företaget pengar i form av sjukfrånvaro och rehabilitering. Företagen måste lära sig att fira utan alkohol, säger hon.

En del insisterar på alkohol, framför allt om man har utländska kunder

Jörgen Dyssvold. Foto: Pressbild.
Jörgen Dyssvold. Foto: Pressbild.

En som aktivt jobbar mot alkoholnormen är Jörgen Dyssvold som driver mötesbyrån Herr Omar. Han är mötesstrateg/-designer och projektledare med nära 20 års erfarenhet av att planera och genomföra möten, konferenser och evenemang, många av dem inom näringslivet. Han märker hur vanligt det är att företag slentrianmässigt vill bjuda på öl och vin på sina avslutningsmingel efter en konferens. Men då sätter han ner foten och ifrågasätter.

– Min inställning är att ett mingel mellan klockan 16 och 17 är arbetstid. Många ska sedan åka direkt och hämta barn på dagis. Så jag brukar föreslå att man serverar något alkoholfritt, och då inte nödvändigtvis alkoholfritt vin utan något helt annat, som exempelvis milkshakes eller goda alkoholfria fruktdrinkar, säger han.

Jörgen Dyssvold berättar att han brukar ta upp frågan med kunden och fråga dem vad de tror att de kommunicerar genom att servera alkohol.

– Många står svarslösa, de har inte funderat på det. En del insisterar på alkohol, framför allt om man har utländska kunder, medan andra reagerar positivt. Det blir annars lätt slentrian, man gör som man alltid gjort. Jag ser det som mitt uppdrag att öppna kundens ögon och erbjuda fräscha, bra alternativ till alkohol.

Han upplever att alkoholnormen är stark i näringslivet – och att de som levererar mat och dryck till event sällan har en aning om hur de ska möta önskemål på spännande drycker som inte innehåller alkohol.

– Jag pratar gärna om hållbar alkoholkonsumtion och vill att mina kunder ska reflektera över sin egen konsumtion. Min ambition är att alkoholfritt ska vara standard på konferenser och events och att den som önskar alkohol får göra ett aktivt val och köpa det själv, säger Jörgen Dyssvold.

Så här svarade arbetsgivarna i Accents enkät

Dramaten

Ger inte bort alkohol vid högtidsdagar, pensionsavgång eller julklapp. Har jullunch i personalmatsalen och serverar då alkoholfritt.

Fotografiska museet

Har som policy att inte ge bort gåvor med alkoholhaltiga drycker till medarbetare. Har inget julbord.

Fritidsresor/TUI

Ger inte gåvor till anställda i form av alkohol. Serverar inte alkohol under arbetstid till jubilarer eller vid pensionering. Vid julfest eller annan tillställning på kvällstid serveras alkohol, men då även alkoholfritt alternativ.

HM

Har som policy att aldrig ge alkohol som gåva till anställda. Uppger att de har tydliga riktlinjer om att det alltid ska erbjudas alkoholfria alternativ i de fall alkohol serveras.

HSB

Rekommendationen är att vara ytterst restriktiv när det gäller att ge alkoholhaltiga drycker som gåva. Erbjuder vin eller öl på julfesten, men max 3 glas per anställd.

IF Metall

Ger inte alkohol i gåva till anställda eller till någon annan person eller organisation/företag. Har tidigare bjudit på två glas vin eller två öl till julbordet. I år kommer man dock inte att bjuda på detta. De som så önskar kommer att ha möjlighet att köpa själva.

Scania

Ingen alkohol som gåva, vare sig det gäller att ge eller ta emot. Det serveras inte heller alkohol vid uppvaktningar eller avtackningar, men det förekommer att en jubilar får några flaskor finare vin som gåva från sina arbetskamrater i samband med avtackning.

Ingen alkohol serveras vid julluncher. Vid middagar förekommer att alkohol erbjuds. Enligt policyn gäller i så fall måttfullhet, vilket vid julbord brukar översättas till ett glas glögg och en julöl, alternativt ett glas vin.

SJ

Ger inte bort alkohol som gåva, men bjuder på 2 glas vin eller öl vid middagar i samband med utdelning av minnesgåva, och vid pensionsavgång. Ingen alkohol på julbordet.

SVT

Bekostar ingen alkohol.  Ingen alkohol på julfester för anställda och inte heller gåvor som innehåller alkohol.

Systembolaget

Ger aldrig bort alkohol, varken internt eller externt.  Julbord i Systembolaget äts på lunchtid, och alltid utan alkohol. Alkoholfria drycker erbjuds alltid vid såväl intern som extern representation. Alkoholhaltiga drycker i form av vin och öl kan erbjudas i begränsade mängder, 1-2 glas.

Mer från Accent