Nykter

Nyktra strategier: Personalfesten

Hur gör du när kollegorna förväntar sig att du dricker på personalfesten? Accent bjuder på strategier för nyktrare festande.

Accent bad Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör och mindfulsobercoach, som driver alkoless.se och Anders Hammarberg, psykoterapeut och forskare, att resonera kring några vanliga dilemman för den som vill leva nyktert.

Jag har i stort sett slutat att gå med på after work med kollegorna eftersom jag vet att umgänget kommer att kretsa kring alkohol. De försöker truga på mig alkohol, och har svårt att acceptera att jag säger nej. Även personalfester, konferenser och kickoffer börjar bli något jag gruvar mig för långt i förväg, och det tas inte väl upp när jag lämnar återbud eller avviker tidigt. Hur kan jag hantera detta på ett mer konstruktivt sätt?

Ingela Hjulfors Berg: Har man inte jobbat så länge kan det vara svårt att sätta ner foten. Det bästa, om man inte kan tacka nej, är att spela att man dricker, be bartendern hälla upp i samma glas och så sitter man där och bara sippar i lugn och ro utan frågor. När det blir för tungt kan du smita, när de andra blir för fulla då kan du dra hem, ingen märker det. Man har ingen upplysningsplikt.

Anders Hammarberg: Det här är en fråga som många som kommer till oss på mottagningen brottas med. I många fall kan det visa sig att andra tänker likadant, att de också vill hålla igen, och tycker det är ganska skönt om någon äntligen tar upp det. Det går att säga det här utan att ta upp om man själv har alkoholproblem, om det skulle vara fallet. Ibland är det inga större problem, men i vissa kulturer är det själva drickandet som är grejen. På after work deltar ju alla frivilligt och det kan vara en utmaning. Du kan hänga med och dricka alkoholfritt, ofta kan man göra det utan att någon ser att du väljer det alternativet.

– Att behöva avstå från att delta är tråkigt, men även här får du försöka hitta ett sätt att motivera varför, kanske hälsoskäl eller att du är inne i en träningsperiod. Det sista är ett argument som många hakar på i och med en växande hälsotrend. På kickoffer och konferenser finns ofta en gräns för hur mycket alkohol man bjuder på, en policy som är ganska känd och kommunicerad. Men visst finns det fortfarande platser där man har en fredagsöl på jobbet, även om det blir mer och mer ovanligt.

Mer från Accent