Värvning

Nya tag i IOGT-NTO:s medlemsvärvning

Målet med IOGT-NTO:s medlemsvärvning för 2019 är att rekrytera 3 500 nya medlemmar. När en fjärdedel av året nu passerat har en femtedel av målet uppnåtts.

Lina Kurttila ansvarar för utbildning och rekrytering i IOGT-NTO och hon tycker att värvningen än så länge går bra.

– Jag tycker att det är en positiv siffra. Och vi har flera av årets värvningshöjdpunkter framför oss, som Folknykterhetens vecka, Världens barn Fika för alla-kampanjen, och Vit jul.

Men värvningsresultaten är inte helt jämt fördelad över landet.

– Det går ju bättre i vissa distrikt. Stockholm har utmärkt sig särskilt, säger hon.

I Stockholm har värvarna sökt sig till nya områden där IOGT-NTO inte varit närvarande i samma utsträckning, men där man också tror att det finns människor som redan är nyktra.

– De som vi värvar är oftast nyktra sedan innan. Så om var tionde svensk är nykter så betyder det att vi behöver fråga nio personer innan vi träffar en nykterist. Genom att söka sig till områden med högre andel nykterister ökar vi chansen att hitta nya medlemmar, säger Lina Kurttila.

IOGT-NTO har haft svårt att nå sina värvningsmål de senaste åren, samtidigt som många medlemmar lämnat organisationen. Vissa genom aktivt utträde medan andra avlidit eller plockas bort från medlemsregistret efter att inte ha betalt medlemsavgiften på två år. Den första april hade 687 nya medlemmar rekryterats samtidigt som 2412 strukits ur medlemsregistret sen årsskiftet.

– Det viktiga är ju att behålla de medlemmar vi rekryterar så det gäller att ha två tankar i huvet samtidigt. Det är ingenting som anställda i organisationen gör på egen hand utan precis som med värvningen så behöver anställda och ideellt engagerade göra detta tillsammans, säger Lina Kurttila.

Förra året blev värvningen lidande av omorganiseringar på engagemangsavdelningen och Lina Kurttila tror att man i år har bättre förutsättningar.

– Nu är teamen på plats och då kan vi jobba mer fokuserat med värvningen. Förra året så var det knappt tre distrikt som nådde målen. Jag tror att det är en högre andel som klarar målen i år.

Men det viktigaste är som sagt att få nya medlemmar att stanna i IOGT-NTO.

– Just nu tittar vi på möjligheten med någon form av digital introduktion i hur man kan odla sitt intresse genom rörelsen och vilken funktion medlemskapet fyller i det stora. Att när vi är många så hörs vi också bättre, att förmedla känslan av att göra skillnad.

I februari arrangerades också en värvarkonferens för att skapa mer sammanhang och samsyn mellan värvare.

– Vi vill inte att fokus enbart ska vara på nykterhet och därför hade vi workshops om demokrati och solidaritet och hur man hittar sina egna ord för det vi jobbar med, säger Lina Kurttila.

I värvargruppen finns flera som jobbat med värvning i många år och som har värdefull kunskap att dela med sig av.

– Så det är viktigt med erfarenhetsutbyte. Det är ett hantverk att värva som vem som helst kan lära sig. Men det finns olika sätt att göra det på, säger Lina Kurttila.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer